Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Berková, Jitka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:47Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:47Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32348
dc.description.abstract V diplomové práci s názvem Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů se zabývám problematikou lidí žijících bez stálého partnera, přičemž se zaměřuji na jejich vnímání životní spokojenosti (well-being), na průběh této spokojenosti v čase a také na sociální oporu singles. Teoretická část obsahuje související demografické a sociologické údaje i poznatky z psychologie. Výzkum jsem zvolila kvalitativní, provedený metodou polostrukturovaného rozhovoru se čtrnácti respondenty se stejným zastoupením obou pohlaví, vzhledem k jejich věku se v práci orientuji především na období mladé dospělosti, osamostatňování mladých lidí i období střední dospělosti single jedinců. Výsledky výzkumu dále interpretuji v praktické části. V závěru uvádím doporučení pro případné další výzkumy.
dc.format 102
dc.format.extent 2874329
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject singles cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject gender cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject identita cs
dc.subject individualismus cs
dc.subject singles en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject gender en
dc.subject values en
dc.subject lifestyle en
dc.subject identity en
dc.subject individualism en
dc.title Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů
dc.title.alternative Phenomenon of Singles and Life Satisfaction of Single Women and Men
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated In my diploma thesis entitled "Fenomén singles a životní spokojenost single žen a mužů" (A Phenomenon of the Singles and Life Satisfaction of the Single Women and Men) I have been involved in the issue of people living without a long-term partner, while I have been focusing on their perception of life satisfaction (well-being), time course of their satisfaction as well as social support to the singles. Theoretical part contains related demographic and sociological data completed with knowledge gained from psychology. I have decided to apply qualitative research, using a semi-structured interview with fourteen respondents with the identical representation of both genders. As regards their age in my thesis I have primarily focused on the period of the young adult stage, stage of becoming independent as well as the period of the middle adulthood of the singles. Furthermore, in the practical part I have been interpreting the research results. In the conclusion I have formulated recommendations for possible further research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35964
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-03-23


Files in this item

Files Size Format View Description
berková_2015_dp.pdf 2.741Mb PDF View/Open None
berková_2015_op.docx 18.87Kb Unknown View/Open None
berková_2015_vp.doc 59Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account