Druhy evaluace resocializačních programů ve výkonu trestu odnětí svobody

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Druhy evaluace resocializačních programů ve výkonu trestu odnětí svobody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Černý, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:47Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:47Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32351
dc.description.abstract Práce monitoruje resocializační programy a jejich evaluaci od historických počátků až po současnost. Popisuje jejich vliv na odsouzené a snaží se popsat jejich jednotlivá specifika a problematiku. Práce se snaží zjistit prostřednictvím empirické části, zda resocializační programy pozitivně působí na odsouzeného prostřednictvím konfrontace názorů odsouzených a pracovníků Vězeňské služby podílejících se na realizaci resocializačních programů a jejich evaluaci. Dále se snaží zprostředkovat informace o odsouzených a pracovnících Vězeňské služby ČR, zapojených do těchto resocializačních programů, zejména, jak tyto programy vnímají, jaké s nimi mají zkušenosti a jestli mají smysluplné využití.
dc.format 79
dc.format.extent 1844226
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Resocializační program cs
dc.subject evaluace cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject vězeňství cs
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject Resocialization program en
dc.subject evaluation en
dc.subject convicted en
dc.subject resocialization en
dc.subject prisons en
dc.subject imprisonment en
dc.title Druhy evaluace resocializačních programů ve výkonu trestu odnětí svobody
dc.title.alternative Types of Evaluation of Social Rehabilitation Programs in Prison
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2015-05-11
dc.description.abstract-translated Monitors work rehabilitation programs and their evaluation from their historical origins to the present. Describes their effect on offenders and tries to describe their specific circumstances and issues. The work seeks to determine whether the empirical part through rehabilitation programs have a positive effect on the prisoner through the confrontation of views convicted and Prison Service staff involved in the implementation of rehabilitation programs and their evaluation. It tries to convey information about inmates and staff of the Prison Service, involved in these rehabilitation programs, in particular, how these programs perceive what their experiences of them, and if they have meaningful use.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 35968
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
černý_2015_dp.pdf 1.758Mb PDF View/Open None
černý_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
černý_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account