Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů
Autor: Kollárová, Ilona
Vedoucí: Lorencová, Eva
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá chemickým složením a senzorickou analýzou ovocných destilátů. Teo-retická část diplomové práce pojednává o surovinách pro výrobu destilátů, o kvašení a destilaci, základních principech výroby lihovin, o chemickém složení destilátů. Dále jsou popisovány vybrané legislativní předpisy, které souvisí s danou problematikou. V praktické části bylo provedeno sta-novení chemického složení destilátů celkem u deseti vzorků (obsah etanolu, acetaldehydu, etylace-tátu, metanolu, propanolu, izobutanolu, butanolu, izoamyalkoholu a obsah kyselin). Pět vzorků po-cházelo z domácí produkce a pět z průmyslové produkce. Vzorky byly analyzovány plynovou chromatografií s použitím plamenově ionizačního detektoru (GC/FID). Dále byla provedena senzo-rická analýza, kdy byla získaná data vyhodnocena Kruskal-Wallisovým testem. Cílem práce bylo porovnat chemické složení průmyslově vyrobených destilátů a domácích destilátů a výsledky po-rovnat s výsledky senzorické analýzy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32355
Datum: 2015-01-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav analýzy a chemie potravin
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: E 36008


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
kollárová_2015_dp.pdf 1.771Mb PDF Zobrazit/otevřít None
kollárová_2015_op.pdf 520.0Kb PDF Zobrazit/otevřít None
kollárová_2015_vp.pdf 448.9Kb PDF Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet