Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů

Show full item record

No preview available
Title: Chemické složení a senzorické vlastnosti domácích a komerčních ovocných destilátů
Author: Kollárová, Ilona
Advisor: Lorencová, Eva
Abstract: Diplomová práce se zabývá chemickým složením a senzorickou analýzou ovocných destilátů. Teo-retická část diplomové práce pojednává o surovinách pro výrobu destilátů, o kvašení a destilaci, základních principech výroby lihovin, o chemickém složení destilátů. Dále jsou popisovány vybrané legislativní předpisy, které souvisí s danou problematikou. V praktické části bylo provedeno sta-novení chemického složení destilátů celkem u deseti vzorků (obsah etanolu, acetaldehydu, etylace-tátu, metanolu, propanolu, izobutanolu, butanolu, izoamyalkoholu a obsah kyselin). Pět vzorků po-cházelo z domácí produkce a pět z průmyslové produkce. Vzorky byly analyzovány plynovou chromatografií s použitím plamenově ionizačního detektoru (GC/FID). Dále byla provedena senzo-rická analýza, kdy byla získaná data vyhodnocena Kruskal-Wallisovým testem. Cílem práce bylo porovnat chemické složení průmyslově vyrobených destilátů a domácích destilátů a výsledky po-rovnat s výsledky senzorické analýzy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32355
Date: 2015-01-20
Availability: Bez omezení
Department: Ústav analýzy a chemie potravin
Discipline: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Grade for thesis and defense: E 36008


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
kollárová_2015_dp.pdf 1.771Mb PDF View/Open None
kollárová_2015_op.pdf 520.0Kb PDF View/Open None
kollárová_2015_vp.pdf 448.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account