Výchovný styl jako projev sebepojetí rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchovný styl jako projev sebepojetí rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, Petr
dc.contributor.author Sklářová, Monika
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:50Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:50Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32365
dc.description.abstract Tato práce řeší problematiku výchovných stylů v rodinách. Cílem práce je zjistit, jaké výchovné styly jsou nejčastěji uplatňovány v rodinách s dětmi do patnácti let. V teoretické části jsem se věnovala problematice rodiny, výchovy a výchovných stylů. Praktickou část jsem zaměřila na zjišťování podobnosti výchovných stylů v rodinách s podobným socioprofesním postavením rodičů. Zvolený problém jsem řešila pomocí kvalitativního výzkumu, použila jsem metodu hloubkového polostrukturovaného rozhovoru s deseti vybranými respondenty z rodin s různým socioprofesním postavením. Provedla jsem analýzu rozhovorů, určila jsem výchovné styly v rodinách respondentů a provedla jejich komparaci. Provedeným výzkumem jsem zjistila, že socioprofesní postavení rodičů je jeden z významných faktorů, který ovlivňují výchovný styl. Našla jsem řadu shodných znaků v uplatňovaném výchovném stylu především u kategorie zkoumaných respondentů s vyšším socioprofesním postavením. Hlavním zjištěním je fakt, že socioprofesní postavení rodičů je významným determinantem výchovného stylu, který však je nutno posuzovat v širokém kontextu sociálních a kulturních podmínek rodiny. Všechny tyto faktory pak činí z každé rodiny jedinečnou neopakovatelnou jednotku s vlastní vnitřní identitou.
dc.format 113 s.
dc.format.extent 2673211
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovný styl cs
dc.subject socioprofesní postavení cs
dc.subject podobnost cs
dc.subject dítě cs
dc.subject emoční vztah cs
dc.subject výchovné řízení cs
dc.subject odměna cs
dc.subject trest cs
dc.subject povinnost cs
dc.subject volnost cs
dc.subject Family en
dc.subject parenting en
dc.subject parenting style en
dc.subject social and professional standing en
dc.subject similarity en
dc.subject child en
dc.subject emotional relationship en
dc.subject educational leadership children en
dc.subject reward en
dc.subject punishment en
dc.subject duty en
dc.subject freedom en
dc.title Výchovný styl jako projev sebepojetí rodiny
dc.title.alternative Educational Style As an Expression of Family Self-Concept
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2015-05-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of parenting styles. Its goal is to find out what parenting styles are frequently applied in families with children up to fifteen years old. The theoretical part of this thesis deals with family and parenting (and parenting styles), the practical part strives to find out whether there is any similarity in parenting styles based on social and professional standing of the parents. I used qualitative research as an approach, using semi-structured deep interview with ten respondents selected from families with a different social a professional standing. I analyzed the interviews, determined the parenting styles of the individual families, which were then compared. The research has found out that the parent's social and professional standing is one important factor which affects the parenting style. The highest level of similarity was observed in the parenting styles of the respondents with high social and professional standing. The key finding is the fact that social and professional standing of parents is an important determining factor of the parenting style, which however needs to be seen in the context of broader social and cultural conditions of a given family. All these factors taken together then make each family a unique social unit with its own identity.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 36061
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
sklářová_2015_dp.pdf 2.549Mb PDF View/Open None
sklářová_2015_op.doc 54.5Kb Unknown View/Open None
sklářová_2015_vp.docx 14.77Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account