Agrese pachatelů trestné činnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Agrese pachatelů trestné činnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nedoma, Ivan
dc.contributor.author Veinhauer, Jan
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:52Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:52Z
dc.date.issued 2014-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32370
dc.description.abstract Práce se zabývá agresí a agresivitou pachatelů trestné činnosti zaměřené na oblast silniční dopravy. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy týkající se problematiky, příčiny vzniku agrese, agresivita, definice protiprávního jednání v souvislosti se silniční dopravou. Praktická část je zaměřena na míru agresivity a druh agresivních projevů řidičů zúčastněných na dopravních nehodách a rozdíly v agresi mezi řidiči, viníky dopravní nehody a řidiči, kteří byli při dopravní nehodě poškozeni.
dc.format 81
dc.format.extent 1452821
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject agrese cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject silniční dopravní nehoda cs
dc.subject dotazník B-D-I cs
dc.subject aggresion en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject road traffic accident en
dc.subject questionnaire Buss and Durkee- Inventory en
dc.title Agrese pachatelů trestné činnosti
dc.title.alternative Aggression of Perpetrators of Criminal Activities
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2015-05-15
dc.description.abstract-translated This work deals with the aggresion and aggressiveness of the perpetrators of the crime focused on the area of road transport. In the theoretical part are defined by the basic concepts related to the issues, causes of aggress, the aggression, the definition of infringement in connection with road transport. The practical part is focused on the degree of aggressiveness and the kind of aggressive manifestations of drivers involved in road accidents and the differences in aggression between the drivers, the culprits of the accident and the drivers, who were in a car accident harmed.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 36079
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-03-27


Files in this item

Files Size Format View Description
veinhauer_2015_dp.pdf 1.385Mb PDF View/Open None
veinhauer_2015_op.doc 57.5Kb Unknown View/Open None
veinhauer_2015_vp.doc 53.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account