Charakterizace roztoků tenzidů pomocí tenziometrie

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Charakterizace roztoků tenzidů pomocí tenziometrie

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Charakterizace roztoků tenzidů pomocí tenziometrie
Autor: Novák, Martin
Vedoucí: Mráček, Aleš
Abstrakt: Práce je zaměřena na měření kritické micelární koncentrace (CMC) kationických a anio-nických tenzidů, konkrétně Hexadecyltrimethylammonium bromidu (CTAB), Benzethoni-um chloridu (BZCl) a Dodecylbenzen sulfonátu sodného (SDBS), v různých prostředích a teplotách. Jako základ pro porovnání výsledků s literaturou, a k měření závislosti na teplotě, byla zvolena de-ionizovaná voda. Dalším měřeným prostředím byl fyziologický roztok. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy tenzid, kritická micelární a kritická agregační koncentrace. Obecně jsou zde uvedeny teoretické předpoklady pro chování daných tenzidů v příslušných prostředích. Dále jsou diskutovány vybrané způsoby měření CMC a nakonec vypsán výběr nejdůležitějších vlastností daných tenzidů a možnosti jejich použití. Tyto tenzidy byly pro potřeby výzkumu měřeny pomocí metody Wilhelmyho destičky. Praktická část se zaměřuje na měření a vyhodnocení CMC za různých teplot a taktéž na určení Kraftovy teploty z daných dat.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32394
Datum: 2015-01-16
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav fyziky a mater. inženýrství
Studijní obor: Materiálové inženýrství
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 37511


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit Popis
novák_2015_dp.pdf 1.855Mb PDF Zobrazit/otevřít None
novák_2015_op.docx 76.90Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None
novák_2015_vp.docx 74.96Kb Neznámý Zobrazit/otevřít None

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet