Spokojenost seniorů ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spokojenost seniorů ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kočvarová, Ilona
dc.contributor.author Měchurová, Marie
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:58Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:58Z
dc.date.issued 2015-01-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32401
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je zjistit spokojenost seniorů ve vybraných pobytových zařízeních v Olomouckém kraji. Jedná se o tři domovy, a to konkrétně v Tovačově, Radkově Lhotě a Pavlovicích u Přerova. Diplomová práce je svým rozsahem rozčleněna do dvou základních částí (teoretické a praktické). Teoretická část je zaměřena na oblast seniorské populace, především na problematiku stáří a stárnutí, potřeby seniorů, sociální služby a v neposlední řadě na domovy pro seniory a principy jejich poskytovaných služeb. Praktická část je orientována na kvantitativní výzkum pomocí dotazníkového šetření. V této diplomové práci se pokusíme zjistit a porovnat spokojenost seniorů ve zkoumaných domovech pro seniory.
dc.format 176
dc.format.extent 5245137
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject potřeby seniorů cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject senior en
dc.subject seniors en
dc.subject the needs of seniors en
dc.subject social service en
dc.subject a home for the elderly en
dc.title Spokojenost seniorů ve vybraných pobytových zařízeních sociálních služeb v Olomouckém kraji
dc.title.alternative Satisfaction of Seniors in the Residential Social Services in the Region of Olomouc
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2015-05-26
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis is to determine satisfaction of the elderly in selected residential facilities in the Olomouc region. This is about three homes, and more specifically in Tovačov, Radkova Lhota and Pavlovice u Přerova. The thesis is divided in scope into two basic parts (theoretical and practical). The theoretical part is focused on the part of the senior population, especially on the issue of old age and aging, needs of seniors , social services and last but not least to the homes for the elderly and the principles of their services. The practical part is focused on quantitative research using questionnaires. In this thesis we will try to find out and compare the satisfaction of seniors in examined homes for the elderly.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37547
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-17
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject životní spokojenost cs
local.subject senioři cs
local.subject Olomouc-oblast (Česko) cs
local.subject homes for the aged en
local.subject life satisfaction en
local.subject older people en
local.subject Olomouc Region (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View Description
měchurová_2015_dp.pdf 5.002Mb PDF View/Open None
měchurová_2015_op.doc 60Kb Unknown View/Open None
měchurová_2015_vp.docx 18.61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account