Kvalita života jedince s těžkým zdravotním postižením

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života jedince s těžkým zdravotním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Bartusková, Eva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:39:59Z
dc.date.available 2015-07-24T12:39:59Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32405
dc.description.abstract Tato práce se zabývá subjektivním vnímáním vlivu tělesného postižení na život jedince, zejména na jeho soběstačnost, začlenění do společnosti, mezilidské vztahy. Teoretická část představuje typy tělesných postižení, vysvětluje pojmy jako je zdraví, nemoc. Přibližuje vývoj přístupu společnosti k jedincům s tělesným postižením, vliv tělesného postižení na psychiku jedince, dotýká se také bariér, kompenzačních pomůcek, rehabilitace i sociální péče a služeb. Poslední kapitola teoretické části vymezuje pojem kvality života, zabývá se důležitými součástmi kvality života - vztahy v rodině i širší společnosti, politikou zaměstnanosti a seberealizací osob s postižením. V praktické části je provedena analýza vlivu tělesného postižení na kvalitu života z uskutečněných rozhovorů.
dc.format 64 s. (107 890 znaků)
dc.format.extent 1718476
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Tělesné postižení cs
dc.subject ucelená rehabilitace cs
dc.subject hendikep cs
dc.subject bariéry cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject soběstačnost cs
dc.subject společnost cs
dc.subject kompenzační pomůcky cs
dc.subject Physical disability en
dc.subject comprehensive rehabilitation en
dc.subject handicap en
dc.subject barriers en
dc.subject quality of life en
dc.subject self-sufficiency en
dc.subject society en
dc.subject mobility aids en
dc.title Kvalita života jedince s těžkým zdravotním postižením
dc.title.alternative Quality of Life of Severely Handicapped People
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Procházková, Marie
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with our subjective perception of the impact of physical disabilities on individuals' lives, in particular, their self-sufficiency, social integration and interpersonal relationships. It is written in two parts. The theoretical part introduces the types of physical disability and explains concepts such as health and illness. It describes the development of society's approach to individuals with physical disabilities, the effect of such disabilities on an individual´s psyche, and also looks at architectonic barriers as well as barriers to communication between people with and without disabilities, mobility aids, rehabilitation and social care services. The last chapter defines the concept of quality of life, deals with important components of quality of life such as relationships in the family and wider community, employment policy, and self-realization of individuals with disabilities. The practical part of the thesis presents insights into the impact of physical disabilities on the quality of life, gained from real-life interviews.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37552
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-17


Files in this item

Files Size Format View Description
bartusková_2015_dp.pdf 1.638Mb PDF View/Open None
bartusková_2015_op.docx 15.29Kb Unknown View/Open None
bartusková_2015_vp.doc 57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account