Specifika komunikace se seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika komunikace se seniory

Show full item record

No preview available
Title: Specifika komunikace se seniory
Author: Bílková, Marcela
Advisor: Prášilová, Halka
Abstract: Se stárnutím populace vzrůstá potřeba věnovat se problematice seniorů. Spole?nost je nucena se zabývat tímto faktem. Statistické předpovědi udávají, ţe za půl století bude v naší spole?nosti více jak 30% lidí starších 65 let. Kaţdá věková skupina má své typické znaky komunikace, ty jsou dané biologickými, psychologickými a sociologickými potřebami. Komunikace se starší věkovou skupinou se v mnohém podobá komunikaci s mladšími lidmi. Zásadní odlišností je, ţe starý ?lověk jiţ prošel většinou ţivotních etap. V projevu starších lidí se projevují jejich ţivotní úspěchy i prohry, ale i aktuální zdravotní stav jedince. Sou?asná generace, která se doţije vyššího věku s relativně dobrým zdravotním stavem, se musí zajímat nejen o zajištění fyzických potřeb, ale také potřeb duševních a sociálních. Poznání toho, co je specifické pro komunikaci se seniory, nám otevírá moţnosti naplňovat nehmotné hodnoty ţivota. Komunikace je o tom mluvit spolu, sdílet, radit se a také posiluje a uspokojuje potřeby duše. Existuje lidové moudro, které říká "Kdo neproţije, nerozumí". Tak nerozumí mladší generace starší a naopak, ale snaţme se hledat prostředky, jak se ke generaci naších rodi?ů a prarodi?ů alespoň přiblíţit. Jedině přes slovo a skutky vede cesta.
URI: http://hdl.handle.net/10563/32411
Date: 2014-12-15
Availability: Bez omezení
Department: Institut mezioborových studií
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: C 37564


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View Description
bílková_2015_dp.pdf 1.234Mb PDF View/Open None
bílková_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
bílková_2015_vp.docx 19.32Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account