Kvalita života seniorů v domácím prostředí a v domově pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů v domácím prostředí a v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Böhmová, Šárka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:01Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:01Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32412
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je porovnat kvalitu života seniorů v domácí péči s klienty v ústavním zařízení. Popisuje důvody ovlivňující život seniorů, typy péče a jejich výhody a nevýhody. V praktické části jsou prostřednictvím výzkumu prověřována teoretická východiska a pečovatelský proces v praxi pohledem seniora. V závěru jsou shrnuty výsledky práce a navržena možná řešení. Cílem práce je zprostředkovat všem do péče zainteresovaným subjektům zpětnou vazbu, jež by se pozitivně promítla do zlepšení koordinace pečovatelského procesu v domácí péči a v domovech pro seniory.
dc.format 62 s. ( 89417 znaků )
dc.format.extent 1768890
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject domácí péče cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject senior cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject pečování cs
dc.subject care en
dc.subject retirement home en
dc.subject senior citizen en
dc.subject social services en
dc.subject aging en
dc.subject care en
dc.title Kvalita života seniorů v domácím prostředí a v domově pro seniory
dc.title.alternative Quality of Life of Old People Living in Home Environment and in Homes for the Elderly
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated The purpose of this Bachelor's thesis is to compare the quality of life of senior citizens in home care with that of clients in specialized institutional care. It describes the factors affecting the life of senior citizens, types of elderly care and advantages and disadvantages thereof. The practical part of the study focuses on scrutiny of the theoretical principles by means of research and the process of care in practice viewed from the perspective of the client. The final part of the thesis reviews the conclusions made on its basis and offers possible solutions to the given issues. The aim of the study is to provide necessary feedback to all interested parties in order to improve the coordination of the care process in home care and specialized institutions.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37566
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
böhmová_2015_dp.pdf 1.686Mb PDF View/Open None
böhmová_2015_op.docx 19.01Kb Unknown View/Open None
böhmová_2015_vp.doc 52Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account