Etické aspekty práce v Charitě ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Etické aspekty práce v Charitě ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Burešová, Barbora
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:02Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:02Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32419
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje jednak historii charitativní činnosti od pravěku a antiky po současnost a také se snaží přiblížit vývoj Charity od založení republiky přes problematické roky II. světové války, komunismu až do porevoluční doby. Charita byla vždy svým posláním předurčena k pomoci nejchudším a nejpotřebnějším a tato práce chce poukázat i na to, že právě Charita se stará o lidi v nouzi, kteří jsou jakýmkoli způsobem vyloučeni ze společnosti. To koreluje se sociální pedagogikou a jejím posláním. V další části této práce je vymezení pojmů etika a morálka. Součástí bakalářské práce je kvalitativní výzkum formou polostandardizovaných rozhovorů se zaměstnanci Diecézní charity Brno (DCHB). Závěr práce se zabývá interpretací sebraných dat a jejich vyhodnocením s cílem zodpovědět otázku: Jednají zaměstnanci DCHB eticky v soukromém a pracovním životě?
dc.format 67 s.
dc.format.extent 1587875
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Diecézní charita Brno cs
dc.subject historie pomáhající organizace cs
dc.subject prosociálnost cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject historie Charity ČR cs
dc.subject etika cs
dc.subject morálka cs
dc.subject Caritas Brno en
dc.subject the history of helping organization en
dc.subject education for sociability en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject history Charity of Czech Republic en
dc.subject ethics en
dc.subject morality en
dc.title Etické aspekty práce v Charitě ČR
dc.title.alternative Ethical Aspects of Working in Caritas Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis looks into the history of charity work from prehistoric and ancient times all the way to the present day. It also tries to describe the evolution of Caritas Czech Republic from the founding of the republic, over the complicated times of war, as far as post-revolution years. Caritas has always been destined to helping the poorest of men. This thesis wants to show that Caritas takes care of people in need, people who are excluded from the society. This topic correlates with the field of social pedagogy and its goals. Next part of this thesis contains the definitions of complex concepts of ethics and morale. Another part of this thesis is a qualitative research, which uses the method of half-standardized interviews with the employees of Diocesan Caritas in Brno. Necessary conclusion of this paper is the analysis and interpretation of collected data and assessment of ethics of the Diocesan Caritas employees both in their private lives and during their work. I also look into their relationship with faith and the differences in perception of ethics of Christian believers and atheists.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37573
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
burešová_2015_dp.pdf 1.514Mb PDF View/Open None
burešová_2015_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
burešová_2015_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account