Metody využívané při péči o seniory s Alzheimerovou demencí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Metody využívané při péči o seniory s Alzheimerovou demencí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Čásarová, Pavla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:03Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:03Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32422
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o metodách využívaných při péči o seniory s Alzheimerovou demencí. Teoretická část definuje základní pojmy, jako jsou demence, typy a příznaky demence, Alzheimerova demence, stádia Alzheimerovy choroby, Česká alzheimerovská společnost. Druhá kapitola se věnuje popisu metod využívaných při práci se seniory v zařízení sociálních služeb, zejména se jedná o metody: validační terapie Naomi Feil, smyslová aktivizace podle Lore Wehner, reminiscenční terapie, psychobiografický model péče prof. E. Böhma, Bazální stimulace. Výzkumná část zjišťuje, jaké metody v zařízení sociálních služeb se nejvíce uplatňují.
dc.format 75
dc.format.extent 3365820
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject demence cs
dc.subject Alzheimerova demence cs
dc.subject validační terapie cs
dc.subject reminiscenční terapie cs
dc.subject bazální stimulace cs
dc.subject smyslová aktivizace cs
dc.subject psychobiografický model péče cs
dc.subject dementia en
dc.subject Alzheimer´s disease en
dc.subject validation therapy en
dc.subject reminiscence therapy en
dc.subject basal stimulation en
dc.subject sensual activation en
dc.subject psychobiographical pattern of treatment en
dc.title Metody využívané při péči o seniory s Alzheimerovou demencí
dc.title.alternative Methods Used When Working with Seniors with Alzheimer's Disease
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with methods used in senior treatment with Alzheimer´s disease. The theoretical part defines basic notions such as dementia, types and symptoms of dementia, Alzheimer´s disease and its stages, Czech Alzheimer society. The second part includes a description of methods used in senior treatment in social services, particularly concerning these methods: validation therapy by Naomi Feil, sensual activation according to Lore Wehner, reminiscence therapy, psychobiographical pattern of treatment by Prof. E. Böhm, basal stimulation. The research part investigates what methods are employed in social services.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37577
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
čásarová_2015_dp.pdf 3.209Mb PDF View/Open None
čásarová_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
čásarová_2015_vp.doc 57Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account