Současná populace a zadlužování

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Současná populace a zadlužování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Doudová, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:04Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:04Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32427
dc.description.abstract Tato práce se zabývá tématikou současné populace a zadlužování. Vysvětluje pojmy populace a s ní spojenou další terminologii. Vystihuje a specifikuje definice zadlužování jeho projevy. Popisuje příčiny a důsledky zadlužování. Zadlužování je velice nepříjemný jev současné doby. Práce prezentuje způsoby, jak se nedostat do problémů.
dc.format 55
dc.format.extent 1672187
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject populace cs
dc.subject demografie cs
dc.subject společnost cs
dc.subject dluh cs
dc.subject zadlužení cs
dc.subject peníze cs
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject chudoba cs
dc.subject population en
dc.subject demography en
dc.subject society en
dc.subject debt en
dc.subject indebtedness en
dc.subject money en
dc.subject financial literacy en
dc.subject poverty en
dc.title Současná populace a zadlužování
dc.title.alternative Current Population and Increasing Indebtedness
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This work deals with the theme of the current population and indebtedness. Explains the concepts of population and other terminology with it associated. Describes and specifies the definition of borrowing his speeches. Describes the causes and consequences of the indebtedness. Indebtedness is very get into the trouble phenomenon of the current time. The work presents the ways how not to get into trouble.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37585
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2015-04-01


Files in this item

Files Size Format View Description
doudová_2015_dp.pdf 1.594Mb PDF View/Open None
doudová_2015_op.doc 55Kb Unknown View/Open None
doudová_2015_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account