Vliv pozitivních a negativních emocí a myšlení na lidské jednání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv pozitivních a negativních emocí a myšlení na lidské jednání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Golasowská, Marta
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:06Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:06Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32437
dc.description.abstract Má bakalářská práce je zaměřena na vliv emocí, pozitivních a negativních, a myšlení na lidské jednání. V teoretické části definuji pojem emoce, myšlení, jednání, socializace, výchova, rodina, generace, stres, patologické chování. Představím jaký názor zastávali filozofové. Jak hodnotí vliv emocí a myšlení na chování člověka psychologové. V praktické části se zaměřím na to, jakým způsobem z těchto základů vyšli se svou tvorbou současní autoři - lékaři, autoři zabývající se osobním a osobnostním rozvojem, spisovatelé. Zda-li se ukazuje, že pozitivní emoce rozvíjí kreativní myšlení, zvyšují kvalitu života a negativní emoce způsobují stres, nemoci, patologické jednání.
dc.format 80
dc.format.extent 893438
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject emoce cs
dc.subject myšlení cs
dc.subject jednání cs
dc.subject socializace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject rodina cs
dc.subject generace cs
dc.subject stres cs
dc.subject patologické chování cs
dc.subject emotion en
dc.subject thinking en
dc.subject behavior en
dc.subject socialization en
dc.subject education en
dc.subject family en
dc.subject generation en
dc.subject stress en
dc.subject pathological behavior en
dc.title Vliv pozitivních a negativních emocí a myšlení na lidské jednání
dc.title.alternative The Influence of Positive and Negative Emotions and Thinking on Human Actions
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated My bacheloŕs thesis is focused on influence of emotions,either positive or negative, and thinking on human behavior. The theoretical part defines the concept of emotion, thinking, behavior, socialization, education, family, generation, stress, pathological behavior. I introduce various views held by philosophers. Psychologists evaluation of the influence of emotions and thoughts on human behavior. In the practical part I will focus on the way, contemporary authors, doctors, writers, authors dealing with personal and personality development, were influenced by these foundations. Whether it proves that positive emotions develop creative thinking, enchance quality of life whereas negatice emotions cause stress, illness and pathological behavior.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37598
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-14


Files in this item

Files Size Format View Description
golasowská_2015_dp.pdf 872.4Kb PDF View/Open None
golasowská_2015_op.doc 46Kb Unknown View/Open None
golasowská_2015_vp.doc 52.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account