Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Haupt, Libor
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:08Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:08Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32448
dc.description.abstract Tato práce se zabývá prevencí kriminality, a to jak situační, tak sociální. Dále je předsta-ven Systém včasné intervence (SVI) a jeho možnosti v oblasti prevence. Nedílnou součástí tohoto systému je také městská policie. Dále se práce zaměřila na bezdomovectví a fungu-jící systém sociální sítě ve Svitavách, který může významným způsobem bezdomovectví a kriminalitě efektivně předcházet či eliminovat prvotní příčiny sociálně patologických jevů. Praktická část se zaměřuje na subkulturu bezdomovců, analýzu příčin jejich současné situ-ace a reálné možnosti systému sociální prevence.
dc.format 87
dc.format.extent 1828198
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kriminalita cs
dc.subject prevence situační cs
dc.subject prevence sociální cs
dc.subject prevence viktimnosti cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject SVI cs
dc.subject socializace cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject příčiny bezdomovectví cs
dc.subject crime en
dc.subject situational prevention en
dc.subject social prevention en
dc.subject victims´prevention en
dc.subject social learning en
dc.subject the System of early intervention en
dc.subject socialisation en
dc.subject homelessness en
dc.subject reasons for homelessness en
dc.title Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality
dc.title.alternative Social and Situational Prevention As an Essential Part of Crime Prevention
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-06-08
dc.description.abstract-translated This work deals with the prevention of crime, both situational and social. Furthermore the Early Intervention System (SVI) and its possibilities in the field of prevention. An integral part of this system is also the city police. Furthermore, the work focused on homelessness and functioning system of social networks in Svitavy, which can significantly home-lessness and crime effectively prevent or eliminate the root causes of social pathology. The practical part focuses on the homeless subculture, analyzing the causes of their current si-tuation and the real possibility of social prevention.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37621
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
haupt_2015_dp.pdf 1.743Mb PDF View/Open None
haupt_2015_op.docx 17.13Kb Unknown View/Open None
haupt_2015_vp.doc 61Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account