Role participace v místní komunitě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role participace v místní komunitě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Jandáková, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:11Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:11Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32462
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce je snahou o identifikaci sociální participace jedinců s důrazem na dané prostředí a možnostech využití volného času. První část je věnována charakteristice prostředí, jeho vlivu na socializaci jedince a využívání volnočasových aktivit k ovlivňování kvality života. Historické uchopení popisu regionu Podluží a obce Moravská Nová Ves doplňuje teoretický kontext a umožňuje náhled do realizovaného výzkumu. Druhou částí je prezentován výzkum v designu případové studie. V empirické části jsou charakterizované zájmové skupiny s rozmanitým volnočasovým využitím místní komunity a jejich konkrétní generační ovlivňování. Vzájemná provázanost tématu je spatřována v popisu kulturně společenského života a nalezením uplatnění sociálního pedagoga ve výzkumném prostředí.
dc.format 68 s. (116 150 znaků)
dc.format.extent 2417473
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prostředí cs
dc.subject sociální skupiny cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject sociální participace cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject Moravská Nová Ves cs
dc.subject region Podluží cs
dc.subject environment en
dc.subject social groups en
dc.subject free-time activities en
dc.subject social participation en
dc.subject quality of life en
dc.subject Moravská Nová Ves en
dc.subject region Podluží en
dc.title Role participace v místní komunitě
dc.title.alternative The Role of Participation in Local Community
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Matuszková, Jitka
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor's thesis attempts to identify social participation of individuals with a focus on an environment and possibilities of spending leisure time. The first part of the thesis deals with characterization of the environment; its effects on socialization of the individual and spending free-time activities as a tool towards influencing quality of life. A description of the Podluží region and village of Moravská Nová Ves from a historical point of view completes the theoretical context and enables an insight into a research. The second section presents the research in the form of a case study. The empirical part focuses on characterization of in-groups with a variety of free-time activities using a local community; and its particular generational influences. The mutual connection of the topic is seen in a description of cultural and social life and in finding a meaningful role for a social educator in the research environment.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37637
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
jandáková_2015_dp.pdf 2.305Mb PDF View/Open None
jandáková_2015_op.doc 52Kb Unknown View/Open None
jandáková_2015_vp.doc 54Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account