Pracovníci v sociálních službách a syndrom vyhoření

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Pracovníci v sociálních službách a syndrom vyhoření

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Kličková, Jarmila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:13Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:13Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32471
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je Pracovníci v sociálních službách a syndrom vyhoření. Práce se dělí na dvě části, první část je teoretická, druhá praktická. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení pojmu syndrom vyhoření, na jeho příčiny, rizika, osobnostní typy, které jsou nejvíc ohroženy. Je zde popsána možnost obrany proti tomuto syndromu, prevence i léčby. Závěr teoretické části poukazuje na důsledky, které má syndrom vyhoření na rodinu, sociální prostřední a zdraví. Praktická část se dotýká zejména výzkumu a šetření, který je realizován na Odboru sociální péče MMB a je zaměřen na sociální pracovníky a pracovníky sociálních služeb.
dc.format 76
dc.format.extent 2505618
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject stres cs
dc.subject vyhoření cs
dc.subject vyčerpání cs
dc.subject únava cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject pracovník sociálních služeb cs
dc.subject klient cs
dc.subject burnout en
dc.subject stress en
dc.subject burn-out en
dc.subject exhaustion en
dc.subject tiredness en
dc.subject social worker en
dc.subject social services worker en
dc.subject client en
dc.title Pracovníci v sociálních službách a syndrom vyhoření
dc.title.alternative Burnout Syndrome among Social Services Workers
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tannenbergerová, Monika
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated The subject matter is Social services workers and burnout. The work is divided into two parts, the first part is theoretical, the other one practical. The theoretical part is focused to explain the concept of burnout, its causes, risks, personality types that are most at risk. It's described the possibility of defense against this syndrome, prevention and treatment. Conclusion The theoretical part highlights the consequences of having a burnout on family, social environments and health. The practical part covers in particular to research and investigation, which is being implemented at the Department of Social Welfare and MMB is focused on social workers and social workers.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37646
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
kličková_2015_dp.pdf 2.389Mb PDF View/Open None
kličková_2015_op.doc 56Kb Unknown View/Open None
kličková_2015_vp.docx 19.81Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account