Vliv chronického onemocnění na kvalitu života nemocného jedince

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv chronického onemocnění na kvalitu života nemocného jedince

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palovčíková, Geraldina
dc.contributor.author Kocandová, Miroslava
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:14Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32473
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou kvality života chronicky nemocných. V teoretické části popisuji čtyři chronická onemocnění cukrovku, astma, celiakii a lupénku. Tato onemocnění jsou spojena s mnoha omezeními a kladou na jedince a jeho okolí vysoké nároky. Zaměřuji se především na způsob, jak se s nelehkou životní situací vyrovnávají nemocní lidé. Chci přiblížit možnosti zkvalitnění života těchto znevýhodněných osob. Ve výzkumné, praktické části analyzuji vliv chronických onemocnění na jedince a jeho život a to na základě provedených rozhovorů.
dc.format 59
dc.format.extent 831390
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject chronická onemocnění cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject pozitivní psychologie cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject sociální a zdravotní politika cs
dc.subject chronic diseases en
dc.subject quality of life en
dc.subject health en
dc.subject positive psychology en
dc.subject lifestyle en
dc.subject social support en
dc.subject social and health policy en
dc.title Vliv chronického onemocnění na kvalitu života nemocného jedince
dc.title.alternative The Influence of Chronic Illnesses on the Quality of Life of an Ill Individual
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzlová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I deal with quality of life of people who suffer from chronic illnesses. In the theoretical part there are described chronic deseases diabetes, asthma, celiac disease and psoriasis. These illnesses are connected with a lot of constraints and they make high demands on the individuals themselves as well as on and the people surrounding them. I direct my attention mainly at the way how the ills come up with the difficult life situation. I would like to elucidate options which could improve quality of life of these disadvantaged individuals. In the researching practical part there is analysed influence of chronic disease on an individual and his life based on performed interviews.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37648
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-21


Files in this item

Files Size Format View Description
kocandová_2015_dp.pdf 811.9Kb PDF View/Open None
kocandová_2015_op.doc 53Kb Unknown View/Open None
kocandová_2015_vp.doc 60Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account