Senioři žijící v domácím prostředí, či v domovech pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři žijící v domácím prostředí, či v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Kolmačková, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:14Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32474
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je srovnání kvality života seniorů žijících v rodinném prostředí a kvality života seniorů pobývajících v domovech pro seniory. Zkoumanými oblastmi jsou fyzické zdraví, úroveň nezávislosti, sociální vztahy, prostředí a celková kvalita života. V teoretické části představím sociální instituci Domov pro seniory - Okružní a využití bazální stimulace v tomto zařízení. U respondentů v praktické části budu zjišťovat kvalitu služeb a spokojenost seniorů v Domově pro seniory - Okružní a využití terénní pečovatelské služby a míru soběstačnosti o svou osobu a domácnost u seniorů v domácím prostředí
dc.format 72 s.
dc.format.extent 2054066
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject sociální služby pro seniory cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject bazální stimulace cs
dc.subject aging en
dc.subject age en
dc.subject social services for the elderly en
dc.subject home for the elderly en
dc.subject basal stimulation en
dc.title Senioři žijící v domácím prostředí, či v domovech pro seniory
dc.title.alternative Old People Living in Home Environment or in Old People's Homes
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to compare the quality of life of seniors living in a family environment and the quality of life of seniors residing in homes for the elderly. The surveyed areas are physical health, level of independence, social relationships, environment, and overall quality of life. The theoretical part of the thesis will introduce the social institution Home for the Elderly - Okružni, and the use of basal stimulation in this institution. For the practical part of the thesis, respondents will be surveyed in order to determine the quality of services and the satisfaction of the elderly in the Okružní retirement home versus those living on their own using external care services
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37649
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
kolmačková_2015_dp.pdf 1.958Mb PDF View/Open None
kolmačková_2015_op.doc 45.5Kb Unknown View/Open None
kolmačková_2015_vp.doc 51.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account