Výchovný styl v rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchovný styl v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tannenbergerová, Monika
dc.contributor.author Kračmerová, Dita
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:15Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:15Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32480
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se nazývá "Výchovný styl v rodině" a je zaměřena na rodinu, její význam, funkce a výchovu v rodině. Tématem bakalářské práce je výchovný styl v rodině a to od tradičního dělení liberálního, autokratického a demokratického, přes model dvou dimenzí až po analyticko-syntetický přístup k výchově. V práci jsou popsány i nejčastější chyby ve výchově. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části své práce se zabývám z obecného hlediska výchovou a výchovnými styly v rodině, v praktické části pak analyzuji různé výchovné styly v rodinném prostředí.
dc.format 51 s.
dc.format.extent 1809156
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovný styl v rodině cs
dc.subject autokratický cs
dc.subject liberální cs
dc.subject demokratický cs
dc.subject chyby ve výchově cs
dc.subject model dvou dimenzí cs
dc.subject synteticko-analytický přístup cs
dc.subject optimální výchova cs
dc.subject family en
dc.subject parenting style en
dc.subject authocratic en
dc.subject liberal en
dc.subject democratic en
dc.subject parenting errors en
dc.subject two-dimension model en
dc.subject synthetical-analytical attitude en
dc.subject optimal parenting en
dc.title Výchovný styl v rodině
dc.title.alternative Parenting Style in Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-06-09
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is called "Parenting styles in family" and is focussed on family, its importance and function. This thesis is discussing the parenting styles, namely liberal, authocratic and democratic and the analytical-synthetical parenting attitude. The work is describing the most common errors in the bringing up of children. The work is divided in a theoretical and a practical part. In the theoretical part the general aspect of parenting and its styles are described. In the practical part the different parenting styles and family environments are analysed.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37656
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
kračmerová_2015_dp.pdf 1.725Mb PDF View/Open None
kračmerová_2015_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
kračmerová_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account