Dilemata a možnosti pracovníků přímé péče v souvislosti s poskytováním sociální služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Dilemata a možnosti pracovníků přímé péče v souvislosti s poskytováním sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Kudličková, Hana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:16Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:16Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32488
dc.description.abstract Tato bakalářská práce má za cíl uceleně vysvětlit pojmy související s problematikou možných dilemat pracovníků v sociálních službách vznikajících při poskytování přímé péče seniorům. Teoretická část práce má ambici sestavit ucelený teoretický rámec, do kterého bude zapadat případová studie uskutečněná v konkrétní instituci poskytující pobytové sociální služby (v Domově pro seniory v Brně). Praktická část se snaží odhalit případná dilemata vznikající v pomáhající profesi. Interpretuje výsledky vlastního výzkumu, kdy jsou jednotlivá dilemata pracovníky identifikována. Závěr práce se snaží o nabídku východiska ve formě předejití možným dilematům, eventuálně o jejich řešení či zvládání cestou samotných pracovníků.
dc.format 65 s.
dc.format.extent 1686936
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dilemata cs
dc.subject pomáhající profese cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject senior cs
dc.subject pracovníci přímé péče cs
dc.subject morálka cs
dc.subject etika cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject dilemmas en
dc.subject supportive profession en
dc.subject social services en
dc.subject senior en
dc.subject direct care workers en
dc.subject morals en
dc.subject ethics en
dc.subject burn-out syndrome en
dc.title Dilemata a možnosti pracovníků přímé péče v souvislosti s poskytováním sociální služby
dc.title.alternative Dilemmas and Opportunities of Employees of Direct Care in Connection with Providing Social Services
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The thesis aims at a comprehensive explaining of terms relating to the issue of possible dilemmas for social service workers arising from providing direct care to seniors. The theoretical part of the thesis has an ambition to construct a theoretical framework into which will fit a case study carried out in a particular institution providing residential social care (at The House for seniors in Brno). The practical part aims at finding out possible dilemmas arising in supportive profession. Further, it interprets the results of an own research, where dilemmas of individual workers are being identified. The final part of the thesis seeks to offer way-out through preventing possible dilemmas, eventually by finding solutions or by workers themselves coping with the situation.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37664
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kudličková_2015_dp.pdf 1.608Mb PDF View/Open None
kudličková_2015_op.doc 55Kb Unknown View/Open None
kudličková_2015_vp.doc 55Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account