Vztah Romů z brněnské sociálně vyloučené lokality k majoritní společnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztah Romů z brněnské sociálně vyloučené lokality k majoritní společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Kvapilová, Denisa
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:17Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:17Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32491
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o vztahu Romů z brněnské sociálně vyloučené lokality k majoritní společnosti. V teoretické části práce popisuji historické události a současnou problematiku sociálního vyloučení v Brně. Dále popisuji jednotlivé problémy, se kterými se Romové v sociálně vyloučené lokalitě nejčastěji setkávají a zabývám se také vzájemným vztahem Romů a majoritní společnosti. Cílem praktické části práce je prostřednictvím kvalitativního výzkumu zjistit, jaký je vztah Romů z brněnské sociálně vyloučené lokality k majoritní společnosti.
dc.format 55
dc.format.extent 1912977
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Romové cs
dc.subject majoritní společnost cs
dc.subject sociální vyloučení cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject polostrukturovaný rozhovor cs
dc.subject Gypsies en
dc.subject majority society en
dc.subject social exclusion en
dc.subject qualitative research en
dc.subject semi-structured discussion en
dc.title Vztah Romů z brněnské sociálně vyloučené lokality k majoritní společnosti
dc.title.alternative Relationship of Romanies from Social Excluded Area in Brno to Major Society
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor Work deals with gipsy relations of a socially suspended locality in Brno towards the majority society. This work describes in its theoretical part historical affairs as well as the present problematic of the social exclusion in Brno. Further there are described individual problems the gipsies in such a locality face most frequently. I deal also with interrelationship between Gipsies and majority society. The target of this practical work is to detect by means of a qualitative research, what is the relation like between the Gipsies in socially suspended localities in Brno toward themajority society.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37667
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
kvapilová_2015_dp.pdf 1.824Mb PDF View/Open None
kvapilová_2015_op.doc 56.5Kb Unknown View/Open None
kvapilová_2015_vp.doc 53Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account