Chuligánství na stadionech jako sociální problém

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Chuligánství na stadionech jako sociální problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neslušanová, Silvia
dc.contributor.author Meissel, Karel
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:18Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:18Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32504
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na chuligánství na stadionech, zejména chuligánství fotbalové a možnosti sociální pedagogiky tento globální sociální problém ovlivnit. Dále je v bakalářské práci popsána historie chuligánství, jeho současnost, organizace, které se fotbalovým chuligánstvím zabývají na světové scéně a česká legislativa, která obsahuje druhy protiprávních skutků, ke kterým na fotbalových stadionech dochází. Součástí bakalářské práce je také výzkum na dané téma. Z výzkumu je patrné, že fotbaloví chuligáni se svým chováním baví, avšak není vyloučené, že existuje určitý impulz, který je může ovlivnit k tomu, aby svého jednání zanechali. Tento impulz by mohl být předmětem dalšího výzkumného šetření.
dc.format 59
dc.format.extent 1229411
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject fotbal cs
dc.subject fanoušci cs
dc.subject chuligáni cs
dc.subject násilí cs
dc.subject sociální problém cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject prevence cs
dc.subject kvalitativní výzkum cs
dc.subject interview cs
dc.subject football en
dc.subject fans en
dc.subject hooligans en
dc.subject violence en
dc.subject social problém en
dc.subject social education en
dc.subject prevention en
dc.subject qualitative research en
dc.subject interview en
dc.title Chuligánství na stadionech jako sociální problém
dc.title.alternative Hooliganism at Stadiums As a Social Issue
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on hooliganism at stadiums especially football hooliganism and social education options that affect global social problem. Further, the thesis describes the history of hooliganism, its present, organization, which football hooliganism deal on the world stage and the Czech legislation, which contains species unlawful acts which occur in football stadiums. Part of my thesis is also research on the topic. The research shows that football hooligans and their behavior is funny for them, but it is not excluded existence of some impulse, which may affect to their actions left. This impulse could be subject to further research.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37682
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
meissel_2015_dp.pdf 1.172Mb PDF View/Open None
meissel_2015_op.docx 16.60Kb Unknown View/Open None
meissel_2015_vp.doc 56Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account