Postoje mladých dospělých k manželství

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoje mladých dospělých k manželství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Musilová, Pavla
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:19Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:19Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32508
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o problematice spojené s uzavíráním manželství. V teoretické části je popsán pojem manželství, jeho proměny v historii. Jsou zobrazeny výhody a nevýhody manželství. Dále se práce zabývá jednotlivými formami partnerského soužití. Snaží se analyzovat faktory ovlivňující sňatečnost a porodnost. V praktické části jsou prezentovány výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké rodinné soužití považují mladí dospělí lidé za nejlepší. Dále jsou podrobněji zkoumány jejich postoje k manželství a rodičovství.
dc.format 55 s.
dc.format.extent 1807814
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject manželství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject partnerské soužití cs
dc.subject postoj cs
dc.subject rodičovství cs
dc.subject mladá dospělost cs
dc.subject marriage en
dc.subject family en
dc.subject partnership coexistence en
dc.subject attitude en
dc.subject parenthood en
dc.subject young adulthood en
dc.title Postoje mladých dospělých k manželství
dc.title.alternative Attitudes of Young Adults to Marriage
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jílek, Dalibor
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with problems associated with marriage. In theoretical part, there is a description of marriage, its changes throughout history. There are portrayed advantages and disadvantages of marriage. It also deals with particular forms of partnership coexistence. It tries to analyse the factors affecting marriage rate and birthrate. In practical part, there are presented the results of a survey, which goal was to ascertain which family coexistence do young adults find the best. Than there is examined their attitudes to marriage and parenthood.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37686
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-03-31


Files in this item

Files Size Format View Description
musilová_2015_dp.pdf 1.724Mb PDF View/Open None
musilová_2015_op.doc 58Kb Unknown View/Open None
musilová_2015_vp.docx 19.37Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account