Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Paľovčík, Radoslav
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32515
dc.description.abstract Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou využitia pôsobenia hudby pri dosahovaní pozitívnych zmien v správaní a prežívaní človeka. Zmyslom a hlavným cieľom práce je analýza možností využitia hudby a hudobných prístupov v práci sociálneho pedagóga. Teoretická časť práce sa zaoberá základnými otázkami hudby, jej funkciami, vnímaním a prežívaním, hudobným vývinom a hudobnosťou človeka. Naznačuje smery skúmania pozitívnych účinkov hudby na človeka, vrátane bližšieho predstavenia muzikoterapie. Praktická časť prezentuje výskum uskutočnený prostredníctvom dotazníka. Tento výskum sa týka hudobnosti a informovanosti študentov odboru sociálna pedagogika o muzikoterapii a hudobných prístupoch a zisťuje záujem budúcich sociálnych pedagógov o túto oblasť a jej využitie v praxi.
dc.format 106 s.
dc.format.extent 2535611
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hudba cs
dc.subject funkcie hudby cs
dc.subject hudobnosť cs
dc.subject hudobná gramotnosť cs
dc.subject muzikoterapia cs
dc.subject sociálna pedagogika cs
dc.subject kompetencie sociálneho pedagóga cs
dc.subject music en
dc.subject functionality of music en
dc.subject musicianship en
dc.subject musical literacy en
dc.subject musicotherapy en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject competence of a social educator en
dc.title Možnosti využitia hudby v sociálnej pedagogike
dc.title.alternative Possibilities of Use of Music in Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jůzl, Miloslav
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelorś thesis deals with exploitation of music influence on how to achieve positive changes in behaviour and survival of a person. The purpose and the main goal is to analyze how to make use of music and its aproach in work of a social educator, Theoretical part deals with basic questions about music, its function, perception and survival. In addition, it explores musical development and a person's musicianship. It suggests ways to study positive influences of music on a person, including an introduction of musicotherapy. The Practical part is research through use of a questionaire. It concerns musicianship and the level of knowledge in students of social education, musicotherapy and musical aproach. At the same time, it finds out how are the future social pedagogs interested in this subject and its practical application.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37695
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-22


Files in this item

Files Size Format View Description
paľovčík_2015_dp.pdf 2.418Mb PDF View/Open None
paľovčík_2015_op.doc 51.5Kb Unknown View/Open None
paľovčík_2015_vp.doc 62.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account