Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němcová, Zuzana
dc.contributor.author Pantlík, Štěpán
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.issued 2015-03-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32516
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb" se za-bývá léčbou závislých v terapeutické komunitě jako jednou ze služeb poskytovaných závislým lidem při jejich resocializaci a neziskovými organizacemi, které tuto službu poskytují. V této práci jsou analyzovány a komparovány získané informace o jednotlivých aspektech života neabstinujících a abstinujících závislých, přičemž jako teoretický základ je použita Teorie sociálních vazeb - Travis Hirschi a dává si za cíl srovnat jejich kvalitativní úroveň života.
dc.format 85s (18 497znaků)
dc.format.extent 1996265
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Závislost cs
dc.subject Terapeutická komunita cs
dc.subject Teorie sociálních vazeb cs
dc.subject Drogy cs
dc.subject Addiction en
dc.subject Therapeutic community en
dc.subject Theory of social ties en
dc.subject Drugs en
dc.title Osoby se závislostí z pohledu teorie sociálních vazeb
dc.title.alternative People Addicted to Drugs from the Point of View of Social Ties Theory
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis named "Persons with addiction from the perspective of the theory of so-cial ties" deals with therapy of addicted people in a therapeutic community as one of the services provided to addicted people in their re-socialization and non-profit organizations providing this service. In this work there are analyzed and compared obtained information about different aspects of life not abstaining and abstaining addicted people, while as the theoretical basis is used. The theory of social ties - Travis Hirschi is used as the theoreti-cal basis and it tries to compare the level of quality of their life.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37696
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View Description
pantlík_2015_dp.pdf 1.903Mb PDF View/Open None
pantlík_2015_op.docx 19.63Kb Unknown View/Open None
pantlík_2015_vp.doc 55.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account