Principy a metody mravní výchovy v mateřské škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Principy a metody mravní výchovy v mateřské škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzlová, Hana
dc.contributor.author Pazderová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.available 2015-07-24T12:40:20Z
dc.date.issued 2014-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/32518
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je výchova dětí předškolního věku k žádoucím morálním hodnotám. Práce obsahuje teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na popis principů a metod mravní výchovy v kontextu výchovy obecné. Výchovné působení ve zvolené oblasti výchovy vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Součástí praktické části je kvalitativní výzkum, s cílem zjistit, zda jsou děti vedeny k morálním hodnotám v rodinném prostředí, a také při každodenních činnostech v mateřské škole.
dc.format s. 64, 7 stran
dc.format.extent 2126363
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchova cs
dc.subject metody cs
dc.subject principy cs
dc.subject děti cs
dc.subject morálka cs
dc.subject edukace cs
dc.subject předškolní výchova cs
dc.subject mateřská škola cs
dc.subject edukation en
dc.subject methods en
dc.subject principles en
dc.subject childern en
dc.subject ethics en
dc.subject pre-school edukation en
dc.subject kindergarten en
dc.title Principy a metody mravní výchovy v mateřské škole
dc.title.alternative Principles and Methods of Moral Education in Kindergarten
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ocetková, Irena
dc.date.accepted 2015-06-10
dc.description.abstract-translated The goal of the bachelor thesis is an education of preschoolage childern to desirable moral values. The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part is focused on a description of the principles and methods of moral edukation in kontext of general edikation. Educative influence in the selected field of edukation is based on the Frema-work Edukational Programme for Pre-school Edukation. The practical part conteins the qualitative survey aimed to find out whether childern are quided to moral values in families and also in kindergarten duringring everyday activities.
dc.description.department Institut mezioborových studií
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 37698
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-24


Files in this item

Files Size Format View Description
pazderová_2015_dp.pdf 2.027Mb PDF View/Open None
pazderová_2015_op.doc 54Kb Unknown View/Open None
pazderová_2015_vp.doc 54.5Kb Unknown View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account