Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

DSpace Repository

Language: English čeština 

Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Bendová, Martina
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:01:45Z
dc.date.issued 2006-11-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3253
dc.description.abstract Práce je zaměřena na problémy týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí. Pojednává o soužití a postavení dítěte v rodině, jeho právních aspektech, prevenci vzniku syndromu CAN a nezastupitelné úloze pedagoga. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 448741 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 23.11.2026
dc.subject Týrané dítě cs
dc.subject zneužívané dítě cs
dc.subject zanedbávané dítě cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject rodina cs
dc.subject prevence cs
dc.subject učitel cs
dc.subject Battered childs en
dc.subject abused child en
dc.subject uncared- for child en
dc.subject syndrom CAN en
dc.subject family en
dc.subject prevention en
dc.subject teacher en
dc.title Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě cs
dc.title.alternative Physical and sexual abuse and neglect of children en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Man, Vlastislav
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.date.vskp-available 2026-11-23
dc.description.abstract-translated The work is focused on probléme os abused, battered and uncared- for children. It deals with coexistence and role of a child in the family, its legal aspects, prevention of genesis of CAN syndrome and uncoverable role of educator. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1004221
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade A
local.subject týrané děti cs
local.subject domácí násilí cs
local.subject týrané ženy cs
local.subject abused children en
local.subject family violence en
local.subject abused women en


Files in this item

Files Size Format View
bendová_2007_bp.pdfBlocked 438.2Kb PDF View/Open
bendová_2007_vp.png 36.24Kb PNG image Thumbnail
bendová_2007_op.png 34.92Kb PNG image Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account