Korupce jako deviantní a patologické chování

DSpace Repository

Language: English čeština 

Korupce jako deviantní a patologické chování

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš
dc.contributor.author Feik, Vladan
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:02:30Z
dc.date.available 2010-07-15T01:02:30Z
dc.date.issued 2007-04-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3257
dc.description.abstract Ve společnosti se vyskytuje mnoho sociálně patologických jevů. Jedním z nejstarších, ale stále vysoce aktuálním jevem je korupce. Moje bakalářská práce popisuje korupci v české společnosti z různých pohledů (jako kulturní a sociální, ekonomický, politický a právní problém) ve veřejné i v soukromé sféře. V první části se práce zaobírá samotnou podstatou fenoménu korupce, její definicí a kategorizací, jednotlivými oblastmi výskytu korupce se zvláštním zaměřením na korupci ve sportu. Ve druhé části se práce zabývá společenskými příčinami korupce a možnostmi řešení, prostředky boje s korupcí, vlivu nestáních organizací a očekávanými trendy vývoje. cs
dc.format 46 s. cs
dc.format.extent 537646 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Korupce cs
dc.subject úplatkářství cs
dc.subject deviantní chování cs
dc.subject patologické chování cs
dc.subject klientelismus cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject soukromý sektor cs
dc.subject antikorupční politika cs
dc.subject neoprávněná výhoda cs
dc.subject Corruption en
dc.subject corrupt practices en
dc.subject deviant behaviour en
dc.subject pathological behaviour en
dc.subject administration en
dc.subject private sector en
dc.subject anti - corruption policy en
dc.subject unqualified advantage en
dc.title Korupce jako deviantní a patologické chování cs
dc.title.alternative Corruption, as deviant and patological behaviour en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated In our society, many socially patological phenomenons occur. One of the oldest, but still very important phenomenon is the corruption. This undergraduate work describes corruption in the Czech society from different points of view (cultural and social, economic, political and legal) in the public as well as in the private area. In the first part of the work the essence of corruption is described - definition, categorization, various areas of occurrence with the special attention to the sport area. The second part of the work deals with social causes of corruption and offers some potential solutions. The resources to fight the corruption, the influence of non-govermental organizations and expected trends of development in corruption are also described. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006306
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade D
local.subject potírání korupce cs
local.subject corruption control en


Files in this item

Files Size Format View
feik_2007_bp.pdf 525.0Kb PDF View/Open
feik_2007_vp.doc 45.19Kb Microsoft Word View/Open
feik_2007_op.doc 103Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account