Kvalita života ženy v klimakteriu a seniu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života ženy v klimakteriu a seniu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilka, Ladislav
dc.contributor.author Válková, Daniela
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:12:06Z
dc.date.available 2010-07-15T01:12:06Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3266
dc.description.abstract Závěrečná bakalářská práce na téma Kvalita života ženy v klimakteriu a seniu je zaměřena na fyziologii klimakteria a senia, na sociální význam klimakteria a zařazení staré ženy do společnosti. Jde o aktuální téma v souvislosti s nedostatečnou informovaností žen o těchto období. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - teoretické, kde je popsána fyziologie reprodukč-ních orgánů, fyziologie a příznaky klimakteria a změny ve stáří, a praktické, kde je prove-dena analýza o informovanosti žen o klimakteriu a kvalita života žen v období klimakteria a senia. Výsledky průzkumu jsou zpracovány v tabulkách s doplňujícími komentáři. cs
dc.format 81 s., 6 s. příloh. cs
dc.format.extent 786506 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klimakterium cs
dc.subject senium cs
dc.subject fyziologie cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject zdravotní stav cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject Climacterium en
dc.subject senium en
dc.subject physiology en
dc.subject satisfaction en
dc.subject health condition en
dc.subject survey en
dc.subject questionnaire en
dc.title Kvalita života ženy v klimakteriu a seniu cs
dc.title.alternative Quality of the woman's life in climacterium and senium en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Adamík, Zdeněk
dc.date.accepted 2007-06-27
dc.description.abstract-translated Closing bachelory work on the topic Quality of the woman's life in climacterium and seni-um is intented on physiology of climacterium and senium, on socialmeaning of climacteri-um and on falling of the old woman in human society. It is a topical subject connected with insufficient giving informations to women about these period. Bachelory work consists of two parts - theoretical, where the physiology of reproductive organs, physiology and symptoms of climacterium and changes in senium are written; and practical, where analysis is carried out about giving informactions to women about climac-terium and quality of the woman's life in the period of climacterium and senium. Results of survey are developed in tables with supplementary anotations. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwife en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 6596
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject kvalita života cs
local.subject ženy staré cs
local.subject klimakterium cs
local.subject informovanost cs
local.subject quality of life en
local.subject older women en
local.subject climacteric en
local.subject awareness en


Files in this item

Files Size Format View
válková_2007_bp.pdf 768.0Kb PDF View/Open
válková_2007_vp.tif 103.9Kb TIFF image View/Open
válková_2007_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account