Výběr životního partnera

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výběr životního partnera

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Nepovímová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:12:25Z
dc.date.available 2010-07-15T01:12:25Z
dc.date.issued 2007-04-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3267
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na správný a objektivní výběr životního partnera a tím předcházení ožehavého problému - 50% rozvodovosti. Je v ní kladen důraz na zodpovědnost při výběru partnera. Rovněž je přikládán význam sebepoznání a tím objektivního poznání protějšku, včetně stanovení si kritérií na budoucího partnera na základě vlastního sebepoznání. Pro komplexní pochopení této problematiky je v úvodní kapitole věnována pozornost historii vzniku současné rodiny a výběru životního partnera. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 2028672 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Výběr cs
dc.subject životní partner cs
dc.subject zodpovědnost cs
dc.subject samopoznání cs
dc.subject poznání protějšku cs
dc.subject kritéria cs
dc.subject Choice en
dc.subject life partner en
dc.subject responsibility en
dc.subject self-cognition en
dc.subject the cognition of the partner en
dc.subject criteria en
dc.title Výběr životního partnera cs
dc.title.alternative The choice of life partner en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slabá, Iva
dc.date.accepted 2007-06-20
dc.description.abstract-translated This work is focused on the right and objective choice of life partner. It is also focused on the problem of 50% divorce rate prevention. The emphasis is placed on partner choice responsibility. An accent is also put on self-cognition and herewith objective cognition of partner, including laying down criteria of future partner based on self-cognition. To understand the work complex better the first chapter is focused on the history of family origin and the choice of the right partner. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006209
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
nepovímová_2007_bp.pdfBlocked 1.934Mb PDF View/Open
nepovímová_2007_vp.png 41.28Kb PNG image Thumbnail
nepovímová_2007_op.doc 24Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account