Sociálně psychologické klima školní třídy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociálně psychologické klima školní třídy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Prokšová, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:31:54Z
dc.date.available 2010-07-13T11:31:54Z
dc.date.issued 2006-06-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/326
dc.description.abstract Práce je věnována klimatu školní třídy z pohledu školského poradenského pracoviště. V první teoretické části popisuji základní terminologii (prostředí, klima, atmosféra) a zdroje klimatu školní třídy (škola, školní třída, žák, učitel, interakce). Práce seznamuje s dosavadními výzkumy a přístupy ke zkoumání klimatu školy a školní třídy. Pozornost zaměřuji na možnosti diagnostiky klimatu školní třídy. Praktická část je tvořena analýzou služeb, školských poradenských zařízení Zlínského kraje, související s tématem klimatu školní třídy. Pomocí dotazníkového šetření, u učitelů základních a středních škol okresu Kroměříž, vyhodnocuji názory pedagogů na téma klima školní třídy a jejich zkušenosti s diagnostikou klimatu. V příloze jsou uvedeny dostupné kvantitativní dotazníky, které mohou pedagogové využívat ve své praxi. cs
dc.format 60 s., 20 s. příloh cs
dc.format.extent 1067215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject klima cs
dc.subject atmosféra cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject klima školní třídy cs
dc.subject škola cs
dc.subject školní třída cs
dc.subject žák cs
dc.subject učitel cs
dc.subject interakce cs
dc.subject výzkum klimatu cs
dc.subject možnosti diagnostiky cs
dc.subject kvantitativní dotazník cs
dc.subject školské poradenské zařízení cs
dc.subject school class environment en
dc.subject feel of the place en
dc.subject school class atmosphere en
dc.subject school en
dc.subject school class en
dc.subject pupils teachers en
dc.subject interaction en
dc.subject research of the atmosphere en
dc.subject diagnostic possibilities en
dc.subject quantitative questionnaire en
dc.subject school counseling site en
dc.title Sociálně psychologické klima školní třídy cs
dc.title.alternative Social psychology school class environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2006-06-26
dc.description.abstract-translated My effort is devoted to the atmosphere of a school class in the regard of a school counseling site.In the first part, which is theoretical, I am trying to describe the basic terminology of my topic ( feel of the place, atmosphere ) and the source of a school class atmosphere ( school, school class, pupils teachers - educators, interaction).One of the aims of my effort is to inform the others about present research and about the approach to exploration of a school class.I would like to aim attention to possibilities of diagnostic of a school class. The practical part is formed with analysis of school facilities, school counseling sites in the region of Zlín, associated with the topic of a school class atmosphere.By the help of questionnaire enquiry, with teachers of elementary and secondary schools in the district of Kroměříž, I am trying to analyse the educators' opinions concerning the topic of a school class atmosphere and their experience in diagnostic. Different accessible, qualitative questionnaires are introduced in the enclosure which pedagogues can use effectively. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4083
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
local.subject klima třídy cs
local.subject psychosociální aspekty cs
local.subject classroom climate en
local.subject psychosocial aspects en


Files in this item

Files Size Format View
prokšová_2006_bp.pdfBlocked 1.017Mb PDF View/Open
prokšová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
prokšová_2006_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account