Využití iontoměničů při přípravě 1-monoacylglycerolů

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Využití iontoměničů při přípravě 1-monoacylglycerolů

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Využití iontoměničů při přípravě 1-monoacylglycerolů
Autor: Skalka, Vojtěch
Vedoucí: Janiš, Rahula
Abstrakt: Tato práce je zaměřena na studium možnosti přípravy monoacylglycerolů kyseliny laurové za použití iontoměniče Amberlite IRA-400 (Cl) jako katalyzátoru. Chromium(III) acetát hydroxid byl použit jako pomocný katalyzátor, zejména kvůli jeho schopnosti výrazně zvy-šovat regioselektivitu. Dlouhodobým cílem je snižování obsahu chromitých iontů ve finálním produktu. Doposud bylo nutné odstraňovat zbytky katalyzátoru z produktu pomocí rekrys-talizace a filtrace pevných podílů. Bylo zjištěno, že kombinací výše uvedených katalyzátorů lze dosáhnout vysokých konverzí (více jak 95 %) a značné selektivity reakce. Zároveň lze tímto způsobem několikanásobně snížit množství chrómu vstupující do reakce. Selektivita reakce byla stanovována pomocí tenkovrstvé chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Semikvantitativní hodnocení bylo provedeno pomocí denzitometrie.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3283
Datum: 2007-05-31
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav potravinářského inženýrství
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 5214


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
skalka_2007_dp.pdfZablokované 2.210Mb PDF
skalka_2007_vp.doc 33Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet