Využití iontoměničů při přípravě 1-monoacylglycerolů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití iontoměničů při přípravě 1-monoacylglycerolů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janiš, Rahula
dc.contributor.author Skalka, Vojtěch
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:22:02Z
dc.date.available 2010-07-15T01:22:02Z
dc.date.issued 2007-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3283
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na studium možnosti přípravy monoacylglycerolů kyseliny laurové za použití iontoměniče Amberlite IRA-400 (Cl) jako katalyzátoru. Chromium(III) acetát hydroxid byl použit jako pomocný katalyzátor, zejména kvůli jeho schopnosti výrazně zvy-šovat regioselektivitu. Dlouhodobým cílem je snižování obsahu chromitých iontů ve finálním produktu. Doposud bylo nutné odstraňovat zbytky katalyzátoru z produktu pomocí rekrys-talizace a filtrace pevných podílů. Bylo zjištěno, že kombinací výše uvedených katalyzátorů lze dosáhnout vysokých konverzí (více jak 95 %) a značné selektivity reakce. Zároveň lze tímto způsobem několikanásobně snížit množství chrómu vstupující do reakce. Selektivita reakce byla stanovována pomocí tenkovrstvé chromatografie a hmotnostní spektrometrie. Semikvantitativní hodnocení bylo provedeno pomocí denzitometrie. cs
dc.format 62 s cs
dc.format.extent 2318120 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject glycidol cs
dc.subject iontoměnič cs
dc.subject kyselina laurová cs
dc.subject monoacylglyceroly cs
dc.subject otevření epoxidového kruhu cs
dc.subject tenkovrstvá chromatografie cs
dc.subject glycidol en
dc.subject ion-exchanger resin en
dc.subject lauric acid en
dc.subject monoglycerides en
dc.subject epoxide ring opening en
dc.subject thin layer chromatography en
dc.title Využití iontoměničů při přípravě 1-monoacylglycerolů cs
dc.title.alternative Using ion-exchanger resin for preparation of 1-monoglycerides en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vltavská, Pavlína
dc.date.accepted 2007-06-13
dc.description.abstract-translated This work is focused on the verification of the preparation possibility of lauric acid monoglycerides by ion-exchanger resin Amberlite IRA-400 (Cl) as a catalyst. The chro-mium(III) acetate hydroxide has been chosen as catalyst because of its high catalytic effi-ciency and regioselectivity. The long-run goal is degreasing of residual chromium(III) ions content in final product. Till this time has been necessary to remove it from the monoglyc-erides by use of re-crystalization and filtration of solid parts. The finding is that by combi-ning the above mentioned catalysts is possible to reach the high conversions (more than 95%) and significant selectivity of the reaction. This method can simultaneously severalfold decrease the amount of chromium entering the reaction. Selectivity of reaction was detected by thin-layer chromatography and mass spektrometry. Densitometry was used for semi-quantitative evaluation. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5214
dc.date.assigned 2007-01-08
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
skalka_2007_dp.pdfBlocked 2.210Mb PDF View/Open
skalka_2007_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account