Uplatnění absolventů školy OA a VOŠ Valašské Meziříčí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Uplatnění absolventů školy OA a VOŠ Valašské Meziříčí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jiříček, Jaroslav
dc.contributor.author Matějíková, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:22:38Z
dc.date.available 2010-07-15T01:22:38Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3286
dc.description.abstract Tato práce se zabývá situací absolventů škol na trhu práce, se zaměřením na absolventy OA a VOŠ Valašské Meziříčí. Jejich možnosti využít široké nabídky pro úspěšné nalezení zaměstnání jsou nejen u úřadů práce či pracovních agentur, ale i pomocí systému služeb Eures. Pomocí dotazníku je zjišťován vlastní zájem, ochota a informovanost samotných absolventů. Sociální jistoty a možnosti jejich využití tvoří nedílnou součást jejich kariéry. Jsou zde také navrhována opatření jak pro prevenci tak aktivní pomoc této mladistvé skupi-ně na současném trhu práce. cs
dc.format 87 stran cs
dc.format.extent 1355155 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: absolvent cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject úřad práce cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject Key words: employment market en
dc.subject graduate en
dc.subject employment office en
dc.subject vacancy en
dc.subject social benefits en
dc.subject questionnaire en
dc.title Uplatnění absolventů školy OA a VOŠ Valašské Meziříčí cs
dc.title.alternative The use of graduates of Business Academy and Higher Professional school en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-25
dc.description.abstract-translated These theses deal with a situation of graduates at the employment market, especially with graduates of Business Academy and Higher Professional school in Valašské Meziříčí. They have many possibilities to take an advantage of a large choice of vacancies. They are offered by Employment Office and agencies, they can also use the services of EURES. The main aim of questionnaire was to find out an interest, willingness and knowledge of graduates in this field. Social security and possibilities to use benefits is an integral part of their careers. Preventive measures as well as active support of groups of young people looking for a job at the employment market are suggested in these theses. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6632
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
matějíková_2007_bp.pdf 1.292Mb PDF View/Open
matějíková_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
matějíková_2007_op.doc 42Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account