Studium vlivu polymerního materiálu na výsledky laserového mikroobrábění při konstantních vstupních parametrech

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Studium vlivu polymerního materiálu na výsledky laserového mikroobrábění při konstantních vstupních parametrech

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Studium vlivu polymerního materiálu na výsledky laserového mikroobrábění při konstantních vstupních parametrech
Autor: Žídek, David
Vedoucí: Sýkorová, Libuše
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá laserovým mikroobráběním několika typů poly-merních materiálů při konstantních vstupních parametrech laserového paprsku. V teoretické části jsou nastíněny progresivní technologie obrábění, jejich klasifikace a zá-kladní charakteristiky. Dále pak metody laserového mikroobrábění a jejich klasifikace, druhy laserů a jejich dělení, účinek laserového paprsku na materiál. Je zde také pojednáno o polymerních materiálech, jejich rozdělení, výrobě a vlastnostech. V praktické části bylo provedeno, za účelem posouzení vlivu polymerního materiá-lu na výsledky laserového mikroobrábění, laserové mikroobrábění polymerů. Poté bylo provedeno měření drsnosti a výšky profilu u všech materiálů. Výsledky byly zpracovány, porovnány a vyhodnoceny. V neposlední řadě jsou zde zmíněny možnosti 3D mikroobrá-bění na vláknovém a CO2 laseru.
URI: http://hdl.handle.net/10563/3298
Datum: 2007-05-23
Dostupnost: Pouze v rámci univerzity
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Konstrukce technologických zařízení
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 5408


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
žídek_2007_dp.pdfZablokované 23.75Mb PDF
žídek_2007_vp.doc 38.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
žídek_2007_op.doc 40.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet