Manželství a současnost

DSpace Repository

Language: English čeština 

Manželství a současnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dvořáčková, Emilie
dc.contributor.author Matušková, Pavla
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:30:34Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3300
dc.description.abstract Obsahem této práce je pohled do problematiky manželského soužití a partnerských vztahů. Jaké jsou představy mladých lidí o manželství, jaké hodnoty jsou pro vztah důležité, jak nalézt toho pravého partnera pro život či otázka založení rodiny a výchovy dětí. Cílem výzkumu je zjistit do jaké míry jsou mladá manželství či partnerství ovlivněna názo-rem nebo postojem svých rodičů. Zdali přejímají hodnoty z generace na generaci, zda pře-nášejí určité vzorce chování do nové rodiny či zda se právě naopak snaží tomuto vyvarovat. Hraje zde roli pohled mladých lidí i jejich rodičů na instituci manželství, na priority v part-nerském vztahu, na vzájemné soužití a respektování jeden druhého. Uskutečňuje se zde názorové srovnání párů jedné generace, ale také dvou po sobě jdoucích generací rodičů a dětí mezi sebou. cs
dc.format 66 s., 73 s. příloh cs
dc.format.extent 958437 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 18.05.2037
dc.subject manželství cs
dc.subject rodina cs
dc.subject mladá generace cs
dc.subject partnerské vztahy cs
dc.subject žebříček hodnot cs
dc.subject marriage en
dc.subject family en
dc.subject young generation en
dc.subject relationship en
dc.subject chart values en
dc.title Manželství a současnost cs
dc.title.alternative Marriage today en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.date.vskp-available 2037-05-18
dc.description.abstract-translated This work includes general view of problems of matrimonial cohabitation and partnerships. What are the ideas of young couples about marriage, what values are important for the re-lationship, how to find the right partner for life or the question of family foundation and children upbringing. The aim of this research is to find out how much the young marriages or partnerships are influenced by the opinion or attitude of their parents. Whether they take over the values from one generation to another or if they carry certain behaviour with them in to new fami-ly or if they try to avoid it. The role in this research is the view of young people and their parents of the marriage institution, priorities in partnerships, interact life and to respect each other. It gives the effect to the opinion of comparison of couples of one generation but also two successive generations of parents and children among them. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6915
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade B
local.subject partnerská soužití cs
local.subject společenský vývoj cs
local.subject partner coexistence en
local.subject social development en


Files in this item

Files Size Format View
matušková_2007_bp.pdfBlocked 935.9Kb PDF View/Open
matušková_2007_vp.doc 21Kb Microsoft Word View/Open
matušková_2007_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account