Prosociální chování žáků středních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prosociální chování žáků středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Pavlíková, Ludmila
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:03Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:03Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33080
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá prosociálním chováním žáků středních škol. Cílem této práce je prověřit úroveň žáků středních škol v jednotlivých formách prosociálnosti. Teoretická část vymezuje pojmy jako je etika, etická výchova a prosociálnost v etické výchově. Další kapitola se zabývá prosociálním chováním a jejími teoretickými aspekty. Věnuje také pozornost problematice empatie, klasifikaci a determinantům prosociálního chování a přibližuje genderové rozdíly v prosociálním chování. Třetí kapitola se zaobírá výchovou k prosociálnosti. Specifikuje rodinné a školní působení na jedince a vymezuje konkrétní způsoby rozvíjení prosociálního chování. V praktické části je využito kvantitativního výzkumu pomocí dotazníkového šetření. V závěru práce je uvedeno zhodnocení výzkumu a doporučení pro praxi.
dc.format 84 s. (20 297)
dc.format.extent 1355065
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject altruismus cs
dc.subject pomáhání cs
dc.subject empatie cs
dc.subject etika cs
dc.subject výchova cs
dc.subject formy prosociálního chování cs
dc.subject prosocial behavior en
dc.subject altruism en
dc.subject helping en
dc.subject empathy en
dc.subject ethics en
dc.subject education en
dc.subject forms of prosocial behavior en
dc.title Prosociální chování žáků středních škol
dc.title.alternative Prosocial Behavior in Secondary School Students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the prosocial behavior of students of secondary schools. The aim of this thesis is to explore the level of the individual forms of prosociality of the secondary school students. The theoretical part defines terms such as ethics, ethics education and prosociality in ethics education. The following chapter deals with the prosocial behavior and its theoretical aspects. It also focuses on the issue of empathy, classification and the determinants of prosocial behavior and describes the gender differences in prosocial behavior. The third chapter focuses on prosociality education. It specifies the influence of family and school on an individual and defines the specific means of prosocial behavior development. The practical part uses the quantitative research employing the questionnaire survey. The conclusion of the thesis presents the evaluation of the research and practical recommendations.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38603
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View
pavlíková_2015_dp.pdf 1.292Mb PDF View/Open
pavlíková_2015_vp.docx 16.90Kb Microsoft Word 2007 View/Open
pavlíková_2015_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account