Názor učitelů základních škol ve Zlínském kraji na inkluzivní vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názor učitelů základních škol ve Zlínském kraji na inkluzivní vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr Šafránková, Anna
dc.contributor.author Sklářová, Michala
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:05Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:05Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33092
dc.description.abstract Bakalářská práce se věnuje problematice inkluzivního vzdělávání, konkrétně je zaměřena na názory učitelů základních škol ve Zlínském kraji na inkluzivní vzdělávání. Teoretická část práce nejprve popisuje koncept inkluzivního vzdělávání, jeho legislativní ukotvení, a také charakterizuje žáka se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole. Následující kapitola se zaměřuje na inkluzivní kulturu školy, do které je zařazena heterogenita na základní škole a prostředí školy jako jeden z aspektů inkluze. Třetí kapitola uzavírající teoretickou část bakalářské práce prezentuje inkluzivní praxi. Tato kapitola obsahuje podkapitolu věnující se přípravě učitelů na inkluzivní vzdělávání a podkapitolu o facilitátorech a barierách v inkluzivní praxi. Obsahem praktické části je kvantitativní výzkum, který zkoumá názor učitelů základních škol ze Zlínského kraje na inkluzivní vzdělávání.
dc.format 81 s.
dc.format.extent 1935715
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject žák cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject integrace cs
dc.subject učitel cs
dc.subject speciální vzdělávací potřeby cs
dc.subject heterogenita cs
dc.subject pupil en
dc.subject primary school en
dc.subject inclusive education en
dc.subject inclusion en
dc.subject integration en
dc.subject teacher en
dc.subject special educational needs en
dc.subject heterogeneity en
dc.title Názor učitelů základních škol ve Zlínském kraji na inkluzivní vzdělávání
dc.title.alternative Primary School Teachers' View on Inclusive Education in the Zlín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanková, Magdalena
dc.date.accepted 2015-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of the inclusive education, specifically focuses on the opinions of teachers from primary school in whole Zlín region. The theoretical part of my bachelor thesis describes the concept of inclusive education, its basis in legislation, the theoretical part also characterizes children with special educational needs in ordinary primary school. The following chapter focuses on the culture of inclusive school. In this charter there is included heterogeneity in primary school and also the school environment as the one aspect of the inclusion. The third section which closes the theoretical part of my bachelor thesis introduces inclusive practical training. This section consists of the subdivision dedicated on how teachers prepare for inclusive education and the second subdivision deals with the facilitators and barriers in inclusive practical training. The content of the practical part is quantitative research which explores the opinion of teachers from primary schools in Zlín region on inclusive education.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38627
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-30


Files in this item

Files Size Format View
sklářová_2015_dp.pdf 1.846Mb PDF View/Open
sklářová_2015_vp.docx 22.36Kb Microsoft Word 2007 View/Open
sklářová_2015_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account