Příprava na Stření policejní škole Ministerstva vnitra a její vliv na rozvoj osobnosti policisty

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava na Stření policejní škole Ministerstva vnitra a její vliv na rozvoj osobnosti policisty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnitr, František
dc.contributor.author Vacek, Karel
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:33:33Z
dc.date.available 2010-07-15T01:33:33Z
dc.date.issued 2006-11-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3311
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci, která se zabývá vzděláváním policistů se snažím vystihnout historii vzdělávání bezpečnostních složek. V jednotlivých kapitolách se pokouším zachytit specifika uvedené doby a vlivy, které vzdělání určovaly. Cílem bakalářské práce je poukázat na fakt, že vzdělávání bezpečnostních sborů má v našich zemích letitou tradici, a nejedná se pouze o fenomén dnešní doby. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 426042 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání dospělých cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject školení cs
dc.subject odborná příprava cs
dc.subject odborná praxe cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject výchova cs
dc.subject studium cs
dc.subject kombinovaná forma cs
dc.subject bakalářský studijní program cs
dc.subject Education of adult en
dc.subject education en
dc.subject exercise en
dc.subject practise en
dc.subject skill en
dc.subject special preparation en
dc.subject special practise en
dc.subject adult next education en
dc.subject lifelong education en
dc.subject upbringing en
dc.subject study en
dc.subject elaboráte form en
dc.subject bachelor's study branch en
dc.title Příprava na Stření policejní škole Ministerstva vnitra a její vliv na rozvoj osobnosti policisty cs
dc.title.alternative Studies at the Secondary Police School of the Ministry of the Interior and their effect on the development of policemen's personalities en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2007-01-29
dc.description.abstract-translated In myown bachelor's work, which engage in education of policemen. I endeavour catch history of education's safety organs. I endeavour find in singles chapters eculiarities mentioned season and influence, which dertmined education. Objective bachelor's work is refer to fact that education of safety boards has tradition of many year's standing in our counry and it isn't only prodigy of today's time. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1001224
dc.date.assigned 2005-12-16
utb.result.grade B
local.subject střední odborné školy cs
local.subject policie cs
local.subject profesní příprava cs
local.subject secondary vocational schools en
local.subject police en
local.subject professional training en


Files in this item

Files Size Format View
vacek_2007_bp.pdf 416.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account