Vliv patologických závislostí na trestnou činnost mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv patologických závislostí na trestnou činnost mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Olejníček, Antonín cs
dc.contributor.author Šula, Jan cs
dc.date.accessioned 2010-07-15T01:33:40Z
dc.date.available 2010-07-15T01:33:40Z
dc.date.issued 2007-04-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/3312
dc.description.abstract Trestná činnost v souvislosti s návykovými látkami Po listopadu 1989 se také území ČR stalo zajímavým prostředím pro obchod s drogami. V tomto ohledu se ČR stala zajímavou nejen díky konvertibilitě české koruny, ale také díky své geografické poloze ve středu Evropy. K řešení drogové problematiky nelze přistupovat pouze represivně. Není možné opomíjet prevenci a tímto způsobem řešit vzniklé škody. Naši zákonodárci naneštěstí využívají tento problém ke zvýšení své popularity. V bitvě o politickou moc je tento přístup nejmarkantnější. Snaha o řešení tohoto komplexu problémů tak zůstává pouze na papíře. Tento přístup zaznamenávají i právní normy. Zákonodárství týkající se návykových látek je odrazem evolučního vývoje společnosti samé. Rovněž o vývoji zákonodárství souvisejícího s omamnými látkami je tato bakalářská práce. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 348472 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Trestná činnost cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject zajímavé prostředí cs
dc.subject geografická poloha cs
dc.subject drogová problematika cs
dc.subject politická moc cs
dc.subject společnost cs
dc.subject Criminal acts en
dc.subject drug stuffs en
dc.subject interesting milieu en
dc.subject geographical environment en
dc.subject drug problems en
dc.subject political power en
dc.subject society en
dc.title Vliv patologických závislostí na trestnou činnost mládeže cs
dc.title.alternative The effect of pathological dependencies on criminal activities of young people en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedoma, Ivan cs
dc.date.accepted 2007-06-19 cs
dc.description.abstract-translated Criminal acts refering to drug stuffs After November 1989 the area of Czech Republic even became as an interesting milieu for the drugs market too. In this respekt the Czech Republic became interesting not only to the thanks of convertibility of Czech Crowns but mainly thanks to its geographical environment in the middle of Europe. Drug problems aren't able to resolve only repressively. It isn't possible to pass the prevention and the way of resolving of existing damage. Our legislators unfortunately are using these problems only for making themselves well known. In the fighting of political power is these approach the most obvious. The effort of the complex solutions remains only on the paper. This way are noticed the laws too. The drug laws were passing through the exact evolution the same way the society itself. There is confered about evolution of those drug laws in this bachelor work as well en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006255
dc.date.assigned 2006-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šula_2007_bp.pdfBlocked 340.3Kb PDF View/Open
šula_2007_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
šula_2007_op.doc 30Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account