Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Příprava a testování mikročástic pro postupné uvolňování agrochemikálií
Autor: Janásová, Nina
Vedoucí: Stloukal, Petr
Abstrakt: V rámci této diplomové práce byly připraveny polymerní mikro a submikro částice z biodegradabilního polymeru (PLA), do kterých byl enkapsulován selektivní herbicid me-tazachlor metodou odpaření rozpouštědla. Velikost a distribuce velikosti částic stejně tak jako účinnost enkapsulace a plnění částic herbicidem byla charakterizována, a následně byly sledovány uvolňovací profily u každé série částic. Nakonec byl testován vliv enkapsulova-ného metazachloru na inhibici klíčení cílových a necílových rostlin. Mezi cílovými rostlina-mi byl testován mák a Echinochloa crus-galli, mezi necílovými pak řepka a hořčice. Ze zís-kaných výsledků vyplývá, že zatímco u malých částic byla dosažena velikost přibližně 400 nm, u velkých se pohybovala okolo 9 ?m. Nejvyšší účinnost enkapsulace byla 91,16 % pro velké a 84 % pro malé částice obsahující na počátku procesu 30 % metazachloru k množství polymeru. Nejvyšší inhibici na cílovou rostlinu Echinochloa crus-galli vykazovaly velké částice obsahující 20 % enkapsulovaného metazachloru.
URI: http://hdl.handle.net/10563/33131
Datum: 2015-01-20
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Studijní obor: Inženýrství ochrany životního prostředí
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 38705


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
janásová_2015_dp.pdf 2.331Mb PDF Zobrazit/otevřít
janásová_2015_vp.docx 72.12Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít
janásová_2015_op.docx 74.99Kb Microsoft Word 2007 Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet