Brettonwoodský mezinárodní měnový systém: Příčiny a dopad zániku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Brettonwoodský mezinárodní měnový systém: Příčiny a dopad zániku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bell, Gregory Jason
dc.contributor.author Zbranek, Přemysl
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:14Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:14Z
dc.date.issued 2014-11-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33135
dc.description.abstract Tato práce pojednává o identifikaci příčin vzniku a zániku Brettonwoodského mezinárodního měnového systému. Dvacáté století bylo tou nejbouřlivější dobou pro finanční trhy. Po konci Druhé Světové Války bylo hlavní prioritou vytvoření životaschopného systému pro rozvoj mezinárodního obchodu. Brettonwoodská konference takový systém vytvořila v roce 1944 a stanovila tak směr budoucího vývoje finančních trhů. Po více než 20ti letech činnosti byl Brettonwoodský systém v roce 1971, jako následek Nixonova Šoku, rozpuštěn. Tato práce se zabývá skutečnostmi předcházejícími vznik Brettonwoodského systému, následnou činností MMF a hlavními příčinami skonu Brettonwoodského systému.
dc.format 68 s.
dc.format.extent 1687760
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bretton Woods cs
dc.subject Mezinárodní Měnový Fond cs
dc.subject Směnný kurz cs
dc.subject Monetární politika cs
dc.subject Zlatý Standard cs
dc.subject Platební Bilance cs
dc.subject Devizový trh cs
dc.subject Bretton Woods en
dc.subject International Monetary Fund en
dc.subject Exchange Rate en
dc.subject Monetary Policy en
dc.subject Gold Standard en
dc.subject Balance of Payments en
dc.subject Foreign exchange market en
dc.title Brettonwoodský mezinárodní měnový systém: Příčiny a dopad zániku
dc.title.alternative The Bretton Woods International Monetary System: The Act and Impact of Dissolution
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mikeska, Martin
dc.date.accepted 2015-06-11
dc.description.abstract-translated This thesis concerns with the identification of underlying causes of the Bretton Woods international monetary system formation and dissolution. The twentieth century proved to be the most disruptive era in the history of financial markets. After the events of the World War II, a viable framework for the facilitation of international trade was a major priority. The Bretton Woods conference of 1944 established this framework and marked the future of economic development. After more than 20 years of operation, the Bretton Woods sys-tem was dissolved following the events of the 1971 Nixon Shock. This work addresses the events preceding the formation of Bretton Woods, the subsequent operations of the IMF and the key causes of the Bretton Woods demise.
dc.description.department Ústav moderních jazyků a literatur
dc.thesis.degree-discipline Anglický jazyk pro manažerskou praxi cs
dc.thesis.degree-discipline English for Business Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Filologie cs
dc.thesis.degree-program Philology en
dc.identifier.stag 38712
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-05-07
local.subject mezinárodní měnový systém cs
local.subject dějiny cs
local.subject international monetary system en
local.subject history en


Files in this item

Files Size Format View
zbranek_2014_dp.pdf 1.609Mb PDF View/Open
zbranek_2014_vp.doc 48Kb Microsoft Word View/Open
zbranek_2014_op.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account