Podnikové vzdělávání ve firmě Baťa a.s. do roku 1945 a využití těchto principů v současnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Podnikové vzdělávání ve firmě Baťa a.s. do roku 1945 a využití těchto principů v současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Končitíková, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:33Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33170
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá odkazem podnikového školství firmy Baťa a.s. do roku 1945. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce se zaměřuje na defino-vání současného stavu podnikového školství a jeho uplatňování v soudobých firmách, typy podnikového vzdělávání i bariérami, které brání rozvoji edukace zaměstnanců. Praktická část práce je založena na výzkumu archivních dokumentů firmy Baťa a.s. do roku 1945, které vypovídají o fungování podnikového školství této významné firmy a přináší o něm ucelený přehled. Podnikové školství Baťa zasahovalo do všech vzdělávacích stupňů od mateřských škol až po celoživotní vzdělávací kurzy. Práce se zaměřuje zejména na vzdělá-vací dospělých. Představeny jsou jednotlivé typy vzdělávacích institucí založených firmou Baťa a jejich vliv na rozvoj osobnosti zaměstnance.
dc.format 126
dc.format.extent 8473555
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Podnikové vzdělávání cs
dc.subject edukace cs
dc.subject zaměstnanec cs
dc.subject firma cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject Baťova soustava řízení cs
dc.subject Tomáš Baťa cs
dc.subject podnikové školství Baťa cs
dc.subject Corporate education en
dc.subject education en
dc.subject employee en
dc.subject company en
dc.subject development en
dc.subject Bata Management System en
dc.subject Tomas Bata en
dc.subject Bata corporate education en
dc.title Podnikové vzdělávání ve firmě Baťa a.s. do roku 1945 a využití těchto principů v současnosti
dc.title.alternative Corporate Education in the Baťa Company before 1945 and the Application of its Principles in the Current Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the legacy of the corporate education of the Bata Company up to 1945. It is divided into two parts. The theoretical part focuses on defining of the current state of corporate education and its application into current companies, types of corporate education and barriers that hinder the development of employees´ education. The practical part is based on an analysis of archival documents from the Bata Company up to 1945 that prove the existence of corporate education in this significant company and provide a comprehensive overview. Bata corporate education covered all levels of education - from kindergartens to lifelong learning courses. The thesis focuses particularly on adult education and presents different types of educational institutions founded by the Bata Company and their influence on personality development of an employee.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38769
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View
končitíková_2015_dp.pdf 8.081Mb PDF View/Open
končitíková_2015_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
končitíková_2015_op.docx 17.67Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account