Age management a jeho uplatnění v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Age management a jeho uplatnění v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Krajčová, Renata
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:33Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:33Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33172
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá především charakteristikou age managementu ze všeobecného hlediska. Age management je velmi úzce spjat s předmětem andragogiky a tato práce poukazuje na jeho velký význam v oblasti vzdělávání dospělých ve vyšším věku. Teoretická část práce je orientována na podporu zaměstnatelnosti starší populace, ageismus a na pomoc k docílení pozitivního postoje člověka ke stáří a stárnutí. Praktická část práce je zaměřena na kvantitativní výzkum v problematice dalšího vzdělávání zaměstnanců Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a regionálních knihoven, kteří patří do věkové kategorie 50 let a více.
dc.format 78 s. (156 521 znaků).
dc.format.extent 1733580
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Age management cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject aktivní stárnutí cs
dc.subject andragogika cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject firemní vzdělávání cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject lidský kapitál cs
dc.subject pracovní schopnost cs
dc.subject profesní vzdělávání cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject Age management en
dc.subject ageism en
dc.subject active aging en
dc.subject andragogy en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject corporate training en
dc.subject human resources en
dc.subject human capital en
dc.subject work ability en
dc.subject job education en
dc.subject management of human re-sources en
dc.subject education of adults en
dc.title Age management a jeho uplatnění v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně
dc.title.alternative Age Management and its Application in the Regional Library of František Bartoš in Zlín
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2015-06-16
dc.description.abstract-translated The following bachelor's thesis mainly deals with characterizing age management from a general perspective. Age management is very closely related to the field of andragogy and this thesis shows its' great importance in the matter of the education of older adults. The theoretical section of this paper deals with supporting the employability of the older generation, ageism and helping to reach a positive perspective on old age and aging itself. The practical part of this paper consists of a quantitative research in the area if further edu-cation of the employees of the František Bartoš Regional Library in Zlín and local libraries, which belong in the age category 50 and up.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38773
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View
krajčová_2015_dp.pdf 1.653Mb PDF View/Open
krajčová_2015_vp.docx 18.84Kb Microsoft Word 2007 View/Open
krajčová_2015_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account