Návrh plánu personálního rozvoje neziskové organizace

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh plánu personálního rozvoje neziskové organizace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Pavlačková, Radka
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:35Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:35Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33182
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je analyzovat současný stav personálního rozvoje v neziskové organizaci. Teoretická část obsahuje vymezení základních pojmů z oblasti neziskových organizací, řízení lidských zdrojů a personálního rozvoje. Dále se bakalářská práce zabývá klasifikací neziskových organizací, vývojem neziskového sektoru v ČR a jejich funkcemi ve společnosti. Další kapitoly popisují řízení lidských zdrojů a personální rozvoj v neziskových organizacích. Empirickou část tvoří kvalitativní výzkum, který byl proveden metodou zúčastněného pozorování, analýzou interních dokumentů a rozhovory s respondenty. Následně jsou získaná data prezentována. Součástí doporučení pro praxi je návrh plánu personálního rozvoje.
dc.format 67 s. (116 739 znaků).
dc.format.extent 3684395
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject personální rozvoj cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject plán cs
dc.subject personální strategie cs
dc.subject neziskový sektor cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject rozvoj zaměstnanců cs
dc.subject personální plánování cs
dc.subject nestátní nezisková organizace cs
dc.subject personální činnost cs
dc.subject manažer cs
dc.subject pracovník cs
dc.subject human resources management en
dc.subject personal development en
dc.subject non-profit organisation en
dc.subject plan en
dc.subject personal strategy en
dc.subject non-profit sector en
dc.subject education en
dc.subject employment development en
dc.subject personal planning en
dc.subject non-state non-profit organisation en
dc.subject personal activity en
dc.subject manager en
dc.subject employee en
dc.title Návrh plánu personálního rozvoje neziskové organizace
dc.title.alternative Human Resources Development Plan Proposal in the Non-Profit Organization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis is to analyse present state of the personal development in the non-profit organisation. The theoretical part contains delimitation of basic terms concerning non-profit organisations, human resources management and personal development. Furthermore, the thesis is focused at the classification, development and roles of non-profit organisations in the Czech Republic. The chapters that follow describe the human resources management and personal development in the non-profit organisations. The empirical part consists of qualitative research, which was done using the method of participant observation, the analysis of internal documents and the interview with respondents. Subsequently, gathered data are presented. A proposal of the personal development plan constitutes the part of the suggestions for the practical use of this thesis.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38786
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2015-04-28


Files in this item

Files Size Format View
pavlačková_2015_dp.pdf 3.513Mb PDF View/Open
pavlačková_2015_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
pavlačková_2015_op.docx 22.27Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account