Vliv rodiny na přístup dospělého člověka k dalšímu vzdělávání

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rodiny na přístup dospělého člověka k dalšímu vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Valtová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:36Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:36Z
dc.date.issued 2015-01-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33192
dc.description.abstract Bakalářská práce se primárně zabývá vlivem rodiny na přístup dospělého člověka k dalšímu vzdělávání. V teoretické části je rozebírána problematika vzdělávání dospělých včetně motivace a bariér, na tuto část práce navazuje kapitola věnovaná socializaci, sociálnímu učení, rodině a výchově. Další obsáhlou částí je kapitola o motivaci a jejích zdrojích, jako jsou návyky, hodnoty, zájmy, postoje a ideály. Praktická část obsahuje popis výzkumného projektu a výsledky výzkumu. Jsou zde prezentovány přepisy rozhovorů, doplněné o interpretaci získaných jevů.
dc.format 82 s. (144 427 znaků)
dc.format.extent 1756650
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject další vzdělávání cs
dc.subject socializace cs
dc.subject sociální učení cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject škola cs
dc.subject motivace cs
dc.subject hodnoty a postoje cs
dc.subject Adult education en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject socialization en
dc.subject social-cognitive learning en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject school en
dc.subject motivation en
dc.subject values and attitudes en
dc.title Vliv rodiny na přístup dospělého člověka k dalšímu vzdělávání
dc.title.alternative The Influence of the Family on the Attitude of an Adult to Lifelong Learning
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2015-06-19
dc.description.abstract-translated The thesis primarily deals with influence of a family on an attitude of an adult to lifelong learning. The issue of adult education including the motivation and barriers are analyzed in the theoretical part. Then there follows a chapter dedicated to socialization, social learning, family and education. Another extensive part is a chapter about motivation and its re-sources such as habits, values, hobbies, attitudes and ideals. Practical part contains a de-scription of a research project and its results. Transcriptions of a dialogue supplemented by an interpretation of acquired phenomena are presented here.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38801
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2015-04-27


Files in this item

Files Size Format View
valtová_2015_dp.pdf 1.675Mb PDF View/Open
valtová_2015_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
valtová_2015_op.docx 20.20Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account