Age management a problematika nezaměstnanosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Age management a problematika nezaměstnanosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Kyslingerová, Iva
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:37Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:37Z
dc.date.issued 2015-03-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33195
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá age managementem a nezaměstnaností jako souvisejícími té-maty. Ve své teoretické části se zaměřuje na charakteristiku nezaměstnanosti a age managementu ze všeobecného hlediska. Popisuje nezaměstnanost jako dlouhodobý problém spojený s různými důsledky pro člověka, ať už v sociální, ekonomické nebo psychické rovině. Age management je zde popisován jako možný nástroj podpory zaměstnanosti skrze péči a podporu starších pracovníků 50+. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na aplikaci age managementu v organizacích. Výzkum byl prováděn formou elektronických dotazníků.
dc.format 51 s.
dc.format.extent 2348298
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Andragogika cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject zaměstnanost cs
dc.subject age management cs
dc.subject Andragogy en
dc.subject adult education en
dc.subject human resources en
dc.subject human resources management en
dc.subject unemployment en
dc.subject employment en
dc.subject age management en
dc.title Age management a problematika nezaměstnanosti
dc.title.alternative Age Management and Problems of Unemployment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2015-06-17
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with age management and unemployment as related topics. The theoretical part focuses on the description od age management and unemployment from general point of view. It describes unemployment as a long-term issue related with many implications for people (social, economic or psychological). Age management is described as a possible tool to support employment through care and support for older workers 50+. The thesis uses quantitative research for finding application of age management in organizations as a possibility to prevent unemployment. Research was conducted by electronic questionnaires.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38804
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View
kyslingerová_2015_dp.pdf 2.239Mb PDF View/Open
kyslingerová_2015_vp.docx 16.66Kb Microsoft Word 2007 View/Open
kyslingerová_2015_op.docx 22.03Kb Microsoft Word 2007 View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account