Inkluzivní vzdělávání žákyně s tělesným postižením na střední škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Inkluzivní vzdělávání žákyně s tělesným postižením na střední škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr Šafránková, Anna
dc.contributor.author Fojtíková, Soňa
dc.date.accessioned 2015-07-24T12:44:39Z
dc.date.available 2015-07-24T12:44:39Z
dc.date.issued 2015-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/33209
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na inkluzivní přístup ve vzdělávání žákyně s tělesným postižením a na její socializaci. Je rozdělena do dvou oddílů, které jsou dále rozpracovány ve třech kapitolách. V teoretické části se zabýváme nejen vymezením obecných pojmů, jako jsou integrace, inkluze, tělesné postižení a běžná střední škola, ale i principy inkluzivního vzdělávání a vrstevnickou skupinou, která mladého člověka výrazně ovlivňuje. Na teoretickou část navazuje část praktická, která formou kvalitativního výzkumu dotváří případovou studii dívky s postižením.
dc.format 67 s. (bez mezer 77094 znaků)
dc.format.extent 10242048
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject integrace cs
dc.subject inkluze cs
dc.subject inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject tělesné postižení cs
dc.subject běžná střední škola cs
dc.subject integration en
dc.subject inclusion en
dc.subject inclusive education en
dc.subject physical disability en
dc.subject regular secondary school en
dc.title Inkluzivní vzdělávání žákyně s tělesným postižením na střední škole
dc.title.alternative Inclusive Education of a Female Student with Physical Disability at Secondary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanková, Magdalena
dc.date.accepted 2015-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the inclusive approach to an education of a student with a physical disability and her socialization. The work is divided into two sections, which are further elaborated in three chapters. The first, theoretical, part defines general concepts (such as integration, inclusion, physical disability and regular secondary school) and is focused on principles of the inclusive education and on peer groups, which helps to form young people. The practical part contains a case study of a young girl with a physical disability.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 38826
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2015-04-29


Files in this item

Files Size Format View
fojtíková_2015_dp.pdf 9.767Mb PDF View/Open
fojtíková_2015_vp.docx 21.78Kb Microsoft Word 2007 View/Open
fojtíková_2015_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account